Nariadenie vlády č. 226/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci

(v znení č. 380/2008 Z. z., 288/2010 Z. z.)

Čiastka 100/2005
Platnosť od 01.06.2005
Účinnosť od 01.07.2010 do30.06.2018
Zrušený 581/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 257/20175 Z. z. vložil do § 87 zákona č. 581/2004 Z. z. nový bod 4, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie č. 226/2005 Z. z.