Vyhláška č. 162/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ŠB-12 v meste Tornaľa za zdroj prírodnej minerálnej vody

Čiastka 68/2005
Platnosť od 26.04.2005
Účinnosť od 01.05.2005

OBSAH

01.05.2005

162

01.05.2005

Vyhláška

01.05.2005

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.05.2005

zo 6. apríla 2005,

01.05.2005

ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ŠB-12 v meste Tornaľa za zdroj prírodnej minerálnej vody

01.05.2005

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.05.2005

§ 1

01.05.2005

(1) Za zdroj prírodnej minerálnej vody sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ŠB-12 v meste Tornaľa v katastrálnom území Gemer.

01.05.2005

(2) Zdroj prírodnej minerálnej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, slabo kyslá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom fluóru, s celkovou mineralizáciou 2 500 mg . l-1, s teplotou 17,5 oC, s obsahom plynu CO2 978,8 mg . l-1 a s výdatnosťou 4,0l . s-1.


01.05.2005

§ 2

01.05.2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


01.05.2005

Rudolf Zajac v. r.