Vyhláška č. 162/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ŠB-12 v meste Tornaľa za zdroj prírodnej minerálnej vody

Čiastka 68/2005
Platnosť od 26. 4. 2005
Účinnosť od 1. 5. 2005

OBSAH

1. 5. 2005

162

1. 5. 2005

Vyhláška

1. 5. 2005

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

1. 5. 2005

zo 6. apríla 2005,

1. 5. 2005

ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ŠB-12 v meste Tornaľa za zdroj prírodnej minerálnej vody

1. 5. 2005

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:


1. 5. 2005

§ 1

1. 5. 2005

(1) Za zdroj prírodnej minerálnej vody sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ŠB-12 v meste Tornaľa v katastrálnom území Gemer.

1. 5. 2005

(2) Zdroj prírodnej minerálnej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, slabo kyslá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom fluóru, s celkovou mineralizáciou 2 500 mg . l-1, s teplotou 17,5 oC, s obsahom plynu CO2 978,8 mg . l-1 a s výdatnosťou 4,0l . s-1.


1. 5. 2005

§ 2

1. 5. 2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


1. 5. 2005

Rudolf Zajac v. r.