Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2003>Predpis č. 434/2003 Z. z.

Predpis č. 434/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodnej dohody o kakau 2001

Zo dňa01.05.2001
Čiastka189/2003
Platnosť od08.11.2003
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
0.08.11.2003Vyhlásené znenie. Aktuálna verzia.