Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2003>Predpis č. 395/2003 Z. z.

Predpis č. 395/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Zo dňa
Čiastka170/2003
Platnosť od26.09.2003
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF