Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2003>Predpis č. 353/2003 Z. z.

Predpis č. 353/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

Zo dňa10.07.2003
Čiastka154/2003
Platnosť od14.08.2003
Účinnosť od01.09.2003
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF