Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2003>Predpis č. 155/2003 Z. z.

Predpis č. 155/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorýích predpisov

Zo dňa23.04.2003
Čiastka075/2003
Platnosť od17.05.2003
Účinnosť od01.07.2003
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
1.01.07.2003Začiatok účinnosti. Aktuálna verzia.
0.17.05.2003Vyhlásené znenie.