Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2003>Predpis č. 150/2003 Z. z.

Predpis č. 150/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

Zo dňa
Čiastka071/2003
Platnosť od10.05.2003
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF