Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2002>Predpis č. 687/2002 Z. z.

Predpis č. 687/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Zo dňa12.12.2002
Čiastka267/2002
Platnosť od19.12.2002
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF