Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2002>Predpis č. 597/2002 Z. z.

Predpis č. 597/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí

Zo dňa12.09.2002
Čiastka230/2002
Platnosť od15.10.2002
Účinnosť od01.01.2003
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 24.02.2012)

Aktuálne znenie


597

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 12. septembra 2002,

ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Na účely štatistických zisťovaní a na účely automatizovaného spracovania štatistických údajov sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí (ďalej len „číselník"). Číselníky sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Číselníky sú vytvorené podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky ustanoveného osobitným predpisom.1)


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 113/1998 Z. z., opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 239/1999 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 408/2001 Z. z.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Peter Mach v. r.


Príloha k vyhláške č. 597/2002 Z. z.

ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK KRAJOV

Číselný kód

Úplný názov

Skrátený názov

Značka

1

Bratislavský kraj

Bratislavský

BL

2

Trnavský kraj

Trnavský

TA

3

Trenčiansky kraj

Trenčiansky

TC

4

Nitriansky kraj

Nitriansky

NI

5

Žilinský kraj

Žilinský

ZI

6

Banskobystrický kraj

Banskobystrický

BC

7

Prešovský kraj

Prešovský

PV

8

Košický kraj

Košický

KI


ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK OKRESOV

Číselný kód

Úplný názov

Skrátený názov

Značka

101

Okres Bratislava I

Bratislava I

B1

102

Okres Bratislava II

Bratislava II

B2

103

Okres Bratislava III

Bratislava III

B3

104

Okres Bratislava IV

Bratislava IV

B4

105

Okres Bratislava V

Bratislava V

B5

106

Okres Malacky

Malacky

MA

107

Okres Pezinok

Pezinok

PK

108

Okres Senec

Senec

SC

201

Okres Dunajská Streda

Dunajská Streda

DS

202

Okres Galanta

Galanta

GA

203

Okres Hlohovec

Hlohovec

HC

204

Okres Piešťany

Piešťany

PN

205

Okres Senica

Senica

SE

206

Okres Skalica

Skalica

SI

207

Okres Trnava

Trnava

TT

301

Okres Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

BN

302

Okres Iľava

Iľava

IL

303

Okres Myjava

Myjava

MY

304

Okres Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

NM

305

Okres Partizánske

Partizánske

PE

306

Okres Považská Bystrica

Považská Bystrica

PB

307

Okres Prievidza

Prievidza

PD

308

Okres Púchov

Púchov

PU

309

Okres Trenčín

Trenčín

TN

401

Okres Komárno

Komárno

KN

402

Okres Levice

Levice

LV

403

Okres Nitra

Nitra

NR

404

Okres Nové Zámky

Nové Zámky

NZ

405

Okres Šaľa

Šaľa

SA

406

Okres Topoľčany

Topoľčany

TO

407

Okres Zlaté Moravce

Zlaté Moravce

ZM

501

Okres Bytča

Bytča

BY

502

Okres Čadca

Čadca

CA

503

Okres Dolný Kubín

Dolný Kubín

DK

504

Okres Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

KM

505

Okres Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

LM

506

Okres Martin

Martin

MT

507

Okres Námestovo

Námestovo

NO

508

Okres Ružomberok

Ružomberok

RK

509

Okres Turčianske Teplice

Turčianske Teplice

TR

510

Okres Tvrdošín

Tvrdošín

TS

511

Okres Žilina

Žilina

ZA

601

Okres Banská Bystrica

Banská Bystrica

BB

602

Okres Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

BS

603

Okres Brezno

Brezno

BR

604

Okres Detva

Detva

DT

605

Okres Krupina

Krupina

606

Okres Lučenec

Lučenec

LC

607

Okres Poltár

Poltár

PT

608

Okres Revúca

Revúca

RA

609

Okres Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

RS

610

Okres Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

VK

611

Okres Zvolen

Zvolen

ZV

612

Okres Žarnovica

Žarnovica

ZC

613

Okres Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

ZH

701

Okres Bardejov

Bardejov

BJ

702

Okres Humenné

Humenné

HE

703

Okres Kežmarok

Kežmarok

KK

704

Okres Levoča

Levoča

LE

705

Okres Medzilaborce

Medzilaborce

ML

706

Okres Poprad

Poprad

PP

707

Okres Prešov

Prešov

PO

708

Okres Sabinov

Sabinov

SB

709

Okres Snina

Snina

SV

710

Okres Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

SL

711

Okres Stropkov

Stropkov

SP

712

Okres Svidník

Svidník

SK

713

Okres Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

VT

801

Okres Gelnica

Gelnica

GL

802

Okres Košice I

Košice I

K1

803

Okres Košice II

Košice II

K2

804

Okres Košice III

Košice III

K3

805

Okres Košice IV

Košice IV

K4

806

Okres Košice-okolie

Košice-okolie

KS

807

Okres Michalovce

Michalovce

MI

808

Okres Rožňava

Rožňava

RV

809

Okres Sobrance

Sobrance

SO

810

Okres Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

SN

811

Okres Trebišov

Trebišov

TV


ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK OBCÍ

Tabulka 01

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Presunúť na začiatok