Vyhláška č. 55/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc

Čiastka 25/2002
Platnosť od 09.02.2002
Účinnosť od 01.01.2013
01.04.2002

55

01.04.2002

VYHLÁŠKA

01.04.2002

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.04.2002

zo 17. januára 2002,

01.04.2002

ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc

01.04.2002

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore ustanovuje:


01.04.2002

§ 1

01.04.2002

Predmet úpravy

01.01.2012

Táto vyhláška upravuje sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo zboru"), Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo zboru") a sídla hasičských staníc.

01.04.2002

§ 2

01.04.2002

Sídla a územná pôsobnosť krajských riaditeľstiev zboru

01.04.2002

(1) Sídlom krajského riaditeľstva zboru v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „Bratislava") je mesto Bratislava s územnou pôsobnosťou pre okresy1) Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok a Senec.

01.04.2002

(2) Sídlom krajského riaditeľstva zboru v Trnave je mesto Trnava s územnou pôsobnosťou pre okresy1) Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica a Skalica.

01.04.2002

(3) Sídlom krajského riaditeľstva zboru v Trenčíne je mesto Trenčín s územnou pôsobnosťou pre okresy1) Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov.

01.04.2002

(4) Sídlom krajského riaditeľstva zboru v Nitre je mesto Nitra s územnou pôsobnosťou pre okresy1) Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce.

01.04.2002

(5) Sídlom krajského riaditeľstva zboru v Žiline je mesto Žilina s územnou pôsobnosťou pre okresy1) Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice a Tvrdošín.

01.04.2002

(6) Sídlom krajského riaditeľstva zboru v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica s územnou pôsobnosťou pre okresy1) Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

01.04.2002

(7) Sídlom krajského riaditeľstva zboru v Prešove je mesto Prešov s územnou pôsobnosťou pre okresy1) Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.

01.04.2002

(8) Sídlom krajského riaditeľstva zboru v Košiciach je mesto Košice s územnou pôsobnosťou pre okresy1) Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves a Trebišov.

01.01.2012

Sídla a územná pôsobnosť Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a okresných riaditeľstiev zboru

01.04.2002

§ 3

01.01.2012

(1) Sídlom Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je mesto Bratislava s územnou pôsobnosťou pre okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.

01.04.2002

(2) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Malackách je mesto Malacky s územnou pôsobnosťou pre okres Malacky.

01.04.2002

(3) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Pezinku je mesto Pezinok s územnou pôsobnosťou pre okresy Pezinok a Senec.

01.04.2002

§ 4

01.04.2002

(1) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Trnave je mesto Trnava s územnou pôsobnosťou pre okres Trnava.

01.04.2002

(2) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Dunajskej Strede je mesto Dunajská Streda s územnou pôsobnosťou pre okres Dunajská Streda.

01.04.2002

(3) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Galante je mesto Galanta s územnou pôsobnosťou pre okres Galanta.

01.04.2002

(4) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Piešťanoch je mesto Piešťany s územnou pôsobnosťou pre okresy Piešťany a Hlohovec.

01.04.2002

(5) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Senici je mesto Senica s územnou pôsobnosťou pre okres Senica.

01.04.2002

(6) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Skalici je mesto Holíč s územnou pôsobnosťou pre okres Skalica.

01.04.2002

§ 5

01.04.2002

(1) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Trenčíne je mesto Trenčín s územnou pôsobnosťou pre okresy Trenčín a Ilava.

01.04.2002

(2) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Novom Meste nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom s územnou pôsobnosťou pre okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava.

01.04.2002

(3) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Bánovciach nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou s územnou pôsobnosťou pre okres Bánovce nad Bebravou.

01.04.2002

(4) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Partizánskom je mesto Partizánske s územnou pôsobnosťou pre okres Partizánske.

01.04.2002

(5) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Považskej Bystrici je mesto Považská Bystrica s územnou pôsobnosťou pre okresy Považská Bystrica a Púchov.

01.04.2002

(6) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Prievidzi je mesto Prievidza s územnou pôsobnosťou pre okres Prievidza.

01.04.2002

§ 6

01.04.2002

(1) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Nitre je mesto Nitra s územnou pôsobnosťou pre okresy Nitra a Šaľa.

01.04.2002

(2) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Komárne je mesto Komárno s územnou pôsobnosťou pre okres Komárno.

01.04.2002

(3) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Leviciach je mesto Levice s územnou pôsobnosťou pre okres Levice.

01.04.2002

(4) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Nových Zámkoch je mesto Nové Zámky s územnou pôsobnosťou pre okres Nové Zámky.

01.04.2002

(5) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Topoľčanoch je mesto Topoľčany s územnou pôsobnosťou pre okres Topoľčany.

01.04.2002

(6) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Zlatých Moravciach je mesto Zlaté Moravce s územnou pôsobnosťou pre okres Zlaté Moravce.

01.04.2002

§ 7

01.04.2002

(1) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Žiline je mesto Žilina s územnou pôsobnosťou pre okresy Žilina a Bytča.

01.04.2002

(2) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Čadci je mesto Čadca s územnou pôsobnosťou pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto.

01.04.2002

(3) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Dolnom Kubíne je mesto Dolný Kubín s územnou pôsobnosťou pre okresy Dolný Kubín a Tvrdošín.

01.04.2002

(4) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Liptovskom Mikuláši je mesto Liptovský Mikuláš s územnou pôsobnosťou pre okres Liptovský Mikuláš.

01.04.2002

(5) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Martine je mesto Martin s územnou pôsobnosťou pre okresy Martin a Turčianske Teplice.

01.04.2002

(6) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Námestove je mesto Námestovo s územnou pôsobnosťou pre okres Námestovo.

01.04.2002

(7) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Ružomberku je mesto Ružomberok s územnou pôsobnosťou pre okres Ružomberok.

01.04.2002

§ 8

01.04.2002

(1) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica s územnou pôsobnosťou pre okres Banská Bystrica.

01.04.2002

(2) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Brezne je mesto Brezno s územnou pôsobnosťou pre okres Brezno.

01.04.2002

(3) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Lučenci je mesto Lučenec s územnou pôsobnosťou pre okresy Lučenec a Poltár.

01.04.2002

(4) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Revúcej je mesto Revúca s územnou pôsobnosťou pre okres Revúca.

01.04.2002

(5) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Rimavskej Sobote je mesto Rimavská Sobota s územnou pôsobnosťou pre okres Rimavská Sobota.

01.04.2002

(6) Sídlom okresného riaditeľstva zboru vo Veľkom Krtíši je mesto Modrý Kameň s územnou pôsobnosťou pre okres Veľký Krtíš.

01.04.2002

(7) Sídlom okresného riaditeľstva zboru vo Zvolene je mesto Zvolen s územnou pôsobnosťou pre okresy Zvolen, Detva a Krupina.

01.04.2002

(8) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Žiari nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom s územnou pôsobnosťou pre okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.

01.04.2002

§ 9

01.04.2002

(1) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Prešove je mesto Prešov s územnou pôsobnosťou pre okresy Prešov a Sabinov.

01.04.2002

(2) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Bardejove je mesto Bardejov s územnou pôsobnosťou pre okres Bardejov.

01.04.2002

(3) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Humennom je mesto Humenné s územnou pôsobnosťou pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina.

01.04.2002

(4) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Poprade je mesto Poprad s územnou pôsobnosťou pre okres Poprad.

01.04.2002

(5) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Kežmarku je mesto Kežmarok s územnou pôsobnosťou pre okres Kežmarok.

01.04.2002

(6) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Levoči je mesto Levoča s územnou pôsobnosťou pre okres Levoča.

01.04.2002

(7) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Starej Ľubovni je mesto Stará Ľubovňa s územnou pôsobnosťou pre okres Stará Ľubovňa.

01.04.2002

(8) Sídlom okresného riaditeľstva zboru vo Svidníku je mesto Svidník s územnou pôsobnosťou pre okresy Svidník a Stropkov.

01.04.2002

(9) Sídlom okresného riaditeľstva zboru vo Vranove nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou s územnou pôsobnosťou pre okres Vranov nad Topľou.

01.04.2002

§ 10

01.01.2012

(1) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Košiciach je mesto Košice s územnou pôsobnosťou pre okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.

01.01.2012

(2) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Michalovciach je mesto Michalovce s územnou pôsobnosťou pre okresy Michalovce a Sobrance.

01.01.2012

(3) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Rožňave je mesto Rožňava s územnou pôsobnosťou pre okres Rožňava.

01.01.2012

(4) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Spišskej Novej Vsi je mesto Spišská Nová Ves s územnou pôsobnosťou pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

01.01.2012

(5) Sídlom okresného riaditeľstva zboru v Trebišove je mesto Trebišov s územnou pôsobnosťou pre okres Trebišov.

01.01.2003

Sídla hasičských staníc

01.04.2002

§ 11

01.01.2012

(1) Sídla hasičských staníc v Bratislavskom kraji sú v mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Staré Mesto, Nové Mesto, Dúbravka a Petržalka a v týchto mestách: Malacky, Pezinok a Senec.

01.04.2002

(2) Sídla hasičských staníc v Trnavskom kraji sú v týchto mestách a obciach: Trnava, Dunajská Streda, Veľký Meder, Šamorín, Galanta, Sereď, Piešťany, Hlohovec, Senica, Holíč a Kúty.

01.04.2002

(3) Sídla hasičských staníc v Trenčianskom kraji sú v týchto mestách: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom, Púchov, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Handlová.

01.01.2012

(4) Sídla hasičských staníc v Nitrianskom kraji sú v týchto mestách: Nitra, Selenec, Šaľa, Zlaté Moravce, Vráble, Komárno, Kolárovo, Levice, Šahy, Želiezovce, Nové Zámky, Štúrovo, Šurany a Topoľčany.

01.04.2002

(5) Sídla hasičských staníc v Žilinskom kraji sú v týchto mestách a obciach: Žilina, Bytča, Rajec, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Terchová, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Martin, Turčianske Teplice, Námestovo a Ružomberok.

01.01.2013

(6) Sídla hasičských staníc v Banskobystrickom kraji sú v týchto mestách a obciach: Banská Bystrica, Brezno, Závadka nad Hronom, Pohorelá, Lučenec, Fiľakovo, Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobota, Poltár, Hnúšťa, Modrý Kameň, Zvolen, Detva, Krupina, Pliešovce, Žiar nad Hronom, Nová Baňa a Banská Štiavnica.

01.02.2011

(7) Sídla hasičských staníc v Prešovskom kraji sú v týchto mestách a obciach: Prešov, Sabinov, Lipany, Behárovce, Bardejov, Raslavice, Giraltovce, Humenné, Medzilaborce, Snina, Poprad, Levoča, Mengusovce, Vysoké Tatry, Kežmarok, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Ľubotín, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou a Holčíkovce.

01.04.2002

(8) Sídla hasičských staníc v Košickom kraji sú v týchto mestách a obciach: Košice, Košice-Šaca, Bidovce, Čaňa, Moldava nad Bodvou, Michalovce, Veľké Kapušany, Sobrance, Rožňava, Dobšiná, Spišská Nová Ves, Gelnica, Krompachy, Trebišov a Kráľovský Chlmec.

01.01.2003

§ 11a

01.01.2003

(1) Sídlom hasičskej stanice záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru západ je mesto Malacky.

01.01.2003

(2) Sídlom hasičskej stanice záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru stred je mesto Žilina.

01.01.2003

(3) Sídlom hasičskej stanice záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru východ je mesto Humenné.


01.04.2002

§ 12

01.04.2002

Účinnosť

01.04.2002

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


01.04.2002

Ivan Šimko v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2002

1) § 9 ods. 1 až 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.