Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2002>Predpis č. 371/2002 Z. z.

Predpis č. 371/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o liberalizácii vízového režimu

Zo dňa
Čiastka148/2002
Platnosť od29.06.2002
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF