Opatrenie č. 339/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002

OBSAH

01.07.2002

339

01.07.2002

OPATRENIE

01.07.2002

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.07.2002

z 24. júna 2002

01.07.2002

o sumách základnej náhrady

01.07.2002

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


01.07.2002

§ 1

01.07.2002

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá je

01.07.2002

a) 1,30 Sk pre jednostopové vozidlá a trojkolky,

01.07.2002

b) 4,70 Sk pre osobné cestné motorové vozidlá.


01.07.2002

§ 2

01.07.2002

Zrušujú sa:

01.07.2002

1. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 36/1993 Z. z. o úprave výšky základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pri pracovných cestách,

01.07.2002

2. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 158/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.2002

3. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 234/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.2002

4. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 324/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.2002

5. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 64/1994 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.2002

6. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 54/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.2002

7. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 104/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.2002

8. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 97/1997 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.2002

9. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 362/1997 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.2002

10. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 13/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.2002

11. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 218/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.2002

12. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 261/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.2002

13. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 249/2000 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.2002

14. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 218/2002 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

01.07.2002

§ 3

01.07.2002

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


01.07.2002

Peter Magvaši v. r.