Opatrenie č. 338/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH

01.07.200231.10.2014

338

01.07.200231.10.2014

OPATRENIE

01.07.200231.10.2014

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.07.200231.10.2014

z 24. júna 2002

01.07.200231.10.2014

o sumách stravného

01.07.200231.10.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


01.07.200231.10.2014

§ 1

01.07.200231.10.2014

Sumy stravného pre časové pásma sú

01.07.200231.10.2014

a) 72 Sk pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

01.07.200231.10.2014

b) 110 Sk pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

01.07.200231.10.2014

c) 170 Sk pre časové pásmo nad 18 hodín.


01.07.200231.10.2014

§ 2

01.07.200231.10.2014

Zrušujú sa:

01.07.200231.10.2014

1. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného pri pracovných cestách (registrované v čiastke 128/1992 Zb.),

01.07.200231.10.2014

2. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 84/1993 Z. z. o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

01.07.200231.10.2014

3. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 323/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

4. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 35/1994 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

5. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 124/1994 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

6. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 316/1994 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

7. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 16/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

8. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 68/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

9. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

10. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 213/1996 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

11. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 383/1996 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

12. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 137/1997 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

13. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 361/1997 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

14. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 146/1998 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

15. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 363/1998 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

16. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 81/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

17. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 262/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

18. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 112/2000 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

19. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 217/2000 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

20. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 98/2001 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

21. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 231/2001 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

01.07.200231.10.2014

22. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 573/2001 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.

01.07.200231.10.2014

§ 3

01.07.200231.10.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


01.07.200231.10.2014

Peter Magvaši v. r.