Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2002>Predpis č. 287/2002 Z. z.

Predpis č. 287/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 223/2000 Z. z. o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete

Zo dňa20.05.2002
Čiastka127/2002
Platnosť od14.06.2002
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF