Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2002>Predpis č. 146/2002 Z. z.

Predpis č. 146/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike

Zo dňa
Čiastka061/2002
Platnosť od27.03.2002
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF