Oznámenie č. 146/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike

Čiastka 61/2002
Platnosť od 27.03.2002
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 7. apríla 2002.