Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2001>Predpis č. 357/2001 Z. z.

Predpis č. 357/2001 Z. z.Úplné znenie zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

Zo dňa
Čiastka144/2001
Platnosť od13.09.2001
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
0.13.09.2001Vyhlásené znenie. Aktuálna verzia.