Vyhláška č. 292/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky

Čiastka 123/2001
Platnosť od 26.07.2001
Účinnosť od 01.08.2001
01.08.2001

292

01.08.2001

VYHLÁŠKA

01.08.2001

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.08.2001

z 9. júla 2001,

01.08.2001

ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky

01.08.2001

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a § 19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


01.08.2001

§ 1

01.08.2001

Prírodné pamiatky uvedené v prílohe sa vyhlasujú za národné prírodné pamiatky.

01.08.2001

§ 2

01.08.2001

Dokumentácia národných prírodných pamiatok uvedených v prílohe je uložená na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Brezne, na Okresnom úrade v Revúcej, na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote, na Krajskom úrade v Košiciach, na Okresnom úrade v Rožňave, na Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi, na Krajskom úrade v Prešove, na Okresnom úrade v Poprade, na Krajskom úrade v Žiline, na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne, na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši a na Okresnom úrade v Martine.


01.08.2001

§ 3

01.08.2001

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.


01.08.2001

László Miklós v. r.


01.08.2001

Príloha k vyhláške č. 292/2001 Z. z.

01.08.2001

NÁRODNÉ PRÍRODNÉ PAMIATKY

01.08.2001
Por. č. Názov Okres
1. Jaskyňa mŕtvych netopierov Brezno
2. Bobačka Revúca
3. Podbanište Rimavská Sobota
4. Stratenská jaskyňa Rožňava
5. Medvedia jaskyňa Spišská Nová Ves
6. Javorinka Poprad
7. Oravské hradné bralo Dolný Kubín
8. Jaskyňa zlomísk Liptovský Mikuláš
9. Okno Liptovský Mikuláš
10. Starý hrad Liptovský Mikuláš
11. Štefanova Liptovský Mikuláš
12. Veľká ľadová priepasť Liptovský Mikuláš
13. Zápoľná Liptovský Mikuláš
14. Záskočská jaskyňa Liptovský Mikuláš
15. Perlová jaskyňa Martin