Opatrenie č. 249/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 106/2000
Platnosť od 30.07.2000 do30.06.2002
Účinnosť od 30.07.2000 do30.06.2002
Zrušený 339/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.07.2000 - 30.06.2002