Zákon č. 58/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Čiastka 25/1999
Platnosť od 31.03.1999
Účinnosť od 01.04.1999

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1999 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.03.1999