Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1999>Predpis č. 31/1999 Z. z.

Predpis č. 31/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej hospodárskej evidencii

Zo dňa27.01.1999
Čiastka014/1999
Platnosť od27.02.1999
Účinnosť od01.03.1999
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF