Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1998>Predpis č. 319/1998 Z. z.

Predpis č. 319/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. októbra 1998 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 83 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8

Zo dňa15.10.1998
Čiastka122/1998
Platnosť od23.10.1998
Účinnosť od23.10.1998
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF