Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1998>Predpis č. 202/1998 Z. z.

Predpis č. 202/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazachstanskej republiky o vzájomných bezvízových cestách držiteľov diplomatických alebo služobných pasov

Zo dňa
Čiastka076/1998
Platnosť od30.06.1998
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 24.02.2012)

Aktuálne znenie


 

202

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. marca 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazachstanskej republiky o vzájomných bezvízových cestách držiteľov diplomatických alebo služobných pasov.

V súlade s článkom 8 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po jej podpise, t. j. 17. apríla 1998.

Presunúť na začiatok