Vyhláška č. 13/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly

Čiastka 6/1997
Platnosť od 15.01.1997
Účinnosť od 15.01.1997
15.01.1997

13

15.01.1997

VYHLÁŠKA

15.01.1997

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

15.01.1997

z 29. novembra 1996

15.01.1997

o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly

15.01.1997

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 a § 5 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti ustanovuje:


15.01.1997

§ 1

15.01.1997

Táto vyhláška ustanovuje

15.01.1997

a) podmienky na vykonávanie kontroly dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov,

15.01.1997

b) miesta na vykonávanie kontroly ich zdravotného stavu a senzoricky zisťovaných ukazovateľov ich kvality.

15.01.1997

§ 2

15.01.1997

(1) Kontrola zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, a kontrola senzoricky zisťovaných ukazovateľov ich kvality sa vykonáva podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 1.

15.01.1997

(2) Zoznam rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov a ktoré nepodliehajú kontrole podľa odseku 1, je uvedený v prílohe č. 2.

15.01.1997

§ 3

15.01.1997

(1) Kontrola zdravotného stavu dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, a kontrola senzoricky zisťovaných ukazovateľov ich kvality sa vykonáva na miestach (hraničných priechodoch) uvedených v prílohe č. 3.

15.01.1997

(2) Dovážané rastliny, rastlinné produkty alebo predmety možno uviesť do voľného obehu, len ak podľa výsledku kontroly nie sú nositeľmi škodlivých organizmov.


15.01.1997

§ 4

15.01.1997

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 1997.


15.01.1997

Peter Baco v. r.


15.01.1997

Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z.

15.01.1997

Kontrola zdravotného stavu a kvality rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov

15.01.1997

Príloha 01

15.01.1997

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z.

15.01.1997

Zoznam rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré nepodliehajú kontrole a nemusia byť opatrené fytocertifikátom

15.01.1997

Mŕtvi živočíšni škodcovia vo všetkých vývinových štádiách (na vedecké alebo na zberateľské účely).

15.01.1997

Rastlinné vlákna (napríklad africká tráva, lyko, bavlna, juta, kokos, ľan).

15.01.1997

Slama a seno určené ako stelivo a krmivo pri doprave zvierat.

15.01.1997

Prekvasený rastlinný tovar, kandizované ovocie, ovocie a zelenina v konzervovanom a zmrazenom stave.

15.01.1997

Výrobky z rašeliny, slamy, kukuričného šúpolia a prútený tovar (ak je konzervovaný buď fumigáciou, alebo farbou, lakom).

15.01.1997

Potraviny rastlinného pôvodu cestujúcich osôb (v neobchodnom styku) v primeranom množstve, ktoré nemožno použiť na ďalšiu reprodukciu.

15.01.1997

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z.

15.01.1997

Zoznam miest (hraničných priechodov), na ktorých sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly pri dovoze rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov

15.01.1997
Miesto rastlinolekárskej kontrolyDruh dopravy
Bratislava-Petržalkacestná
                   - letisko Ivánkaletecká
                   - prístavriečna
                   - vyclievacia poštapoštová
                   - Devínska Nová Ves, stanica ŽSRželezničná
Kúty - stanica ŽSRželezničná
         - na cestecestná
Drietoma - na cestecestná
Čadca - stanica ŽSRželezničná
Makov - na cestecestná
Svrčinovec - na cestecestná
Trstená - na cestecestná
Plaveč - stanica ŽSRželezničná
Barwinek (PR) - na cestecestná
Vyšné Nemecké - na cestecestná
Čierna nad Tisou - stanica ŽSRželezničná
Hidasnémeti - stanica MÁVželezničná
Milhosť - na cestecestná
Košice - letiskoletecká
              - vyclievacia poštapoštová
Somoskőújfalu (MR) - stanica MÁVželezničná
                                       - na cestecestná
Šahy - na cestecestná
Štúrovo - stanica ŽSRželezničná
Komárom (MR) - stanica MÁVželezničná
Komárno - na cestecestná
                  - prístavriečna
Vámosszabadi (MR) - na cestecestná
Rajka (MR) - stanica MÁVželezničná