Vyhláška č. 333/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Čiastka 119/1996
Platnosť od 29.11.1996
Účinnosť od 01.12.1996

OBSAH

01.12.1996

333

01.12.1996

VYHLÁŠKA

01.12.1996

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.12.1996

z 13. novembra 1996,

01.12.1996

ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

01.12.1996

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovuje:


01.12.1996

§ 1

01.12.1996

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov1) sa ustanovujú takto:

01.12.1996

a) Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce,

01.12.1996

b) Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín,

01.12.1996

c) Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou,

01.12.1996

d) Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Topoľčany,

01.12.1996

e) Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Revúca a Rimavská Sobota.


01.12.1996

§ 2

01.12.1996

Zrušuje sa vyhláška Slovenského banského úradu č. 535/1991 Zb., ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.

01.12.1996

§ 3

01.12.1996

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.


01.12.1996

Karol Česnek v. r.

Poznámky pod čiarou

01.12.1996

1) § 38 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.