Nariadenie vlády č. 258/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy

Čiastka 86/1996
Platnosť od 24.08.1996
Účinnosť od 13.04.2002
24.08.1996

258

24.08.1996

NARIADENIE VLÁDY

24.08.1996

Slovenskej republiky

24.08.1996

z 13. augusta 1996,

24.08.1996

ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy

24.08.1996

Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:


24.08.1996

§ 1

24.08.1996

Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy je uvedený v prílohe tohto nariadenia.


24.08.1996

§ 2

24.08.1996

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


24.08.1996

Vladimír Mečiar v. r.


24.08.1996

Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z.

24.08.1996

ZOZNAM
obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy

24.08.1996

BRATISLAVSKÝ KRAJ

24.08.1996

B r a t i s l a v a – hlavné mesto Slovenskej republiky

24.08.1996

1. Okres Bratislava I

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Staré Mesto

24.08.1996

2. Okres Bratislava II

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Ružinov

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Vrakuňa

24.08.1996

3. Okres Bratislava III

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Nové Mesto

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Rača

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Vajnory

24.08.1996

4. Okres Bratislava IV

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Devín

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Dúbravka

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Karlova Ves

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Lamač

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica

24.08.1996

5. Okres Bratislava V

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Čunovo

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Jarovce

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Petržalka

24.08.1996

Bratislava – mestská časť Rusovce

24.08.1996

6. Okres Malacky

24.08.1996

1. Malacky

24.08.1996

2. Borinka

24.08.1996

3. Gajary

24.08.1996

4. Jablonové

24.08.1996

5. Jakubov

24.08.1996

6. Kostolište

24.08.1996

7. Kuchyňa

24.08.1996

8. Láb

24.08.1996

9. Lozorno

24.08.1996

10. Malé Leváre

24.08.1996

11. Marianka

24.08.1996

12. Pernek

24.08.1996

13. Plavecké Podhradie

24.08.1996

14. Plavecký Mikuláš

24.08.1996

15. Plavecký Štvrtok

24.08.1996

16. Rohožník

24.08.1996

17. Sološnica

24.08.1996

18. Studienka

24.08.1996

19. Stupava

24.08.1996

20. Suchohrad

24.08.1996

21. Veľké Leváre

24.08.1996

22. Vysoká pri Morave

24.08.1996

23. Záhorie (vojenský obvod)

24.08.1996

24. Záhorská Ves

24.08.1996

25. Závod

24.08.1996

26. Zohor

24.08.1996

7. Okres Pezinok

24.08.1996

1. Pezinok

24.08.1996

2. Báhoň

24.08.1996

3. Budmerice

24.08.1996

4. Častá

24.08.1996

5. Doľany

24.08.1996

6. Dubová

24.08.1996

7. Jablonec

24.08.1996

8. Limbach

24.08.1996

9. Modra

24.08.1996

10. Píla

24.08.1996

11. Slovenský Grob

24.08.1996

12. Svätý Jur

24.08.1996

13. Šenkvice

24.08.1996

14. Štefanová

24.08.1996

15. Viničné

24.08.1996

16. Vinosady

24.08.1996

17. Vištuk

24.08.1996

8. Okres Senec

24.08.1996

1. Senec

24.08.1996

2. Bernolákovo

24.08.1996

3. Blatné

24.08.1996

4. Boldog

24.08.1996

5. Čataj

24.08.1996

6. Dunajská Lužná

24.08.1996

7. Hamuliakovo

24.08.1996

8. Hrubá Borša

24.08.1996

9. Hrubý Šúr

24.08.1996

10. Hurbanova Ves

24.08.1996

11. Chorvátsky Grob

24.08.1996

12. Igram

24.08.1996

13. Ivanka pri Dunaji

24.08.1996

14. Kalinkovo

24.08.1996

15. Kaplna

24.08.1996

16. Kostolná pri Dunaji

24.08.1996

17. Kráľová pri Senci

24.08.1996

18. Malinovo

24.08.1996

19. Miloslavov

24.08.1996

20. Most pri Bratislave

24.08.1996

21. Nová Dedinka

13.04.2002

22. Nový Svet

13.04.2002

23. Reca

13.04.2002

24. Rovinka

13.04.2002

25. Tomášov

13.04.2002

26. Tureň

13.04.2002

27. Veľký Biel

13.04.2002

28. Vlky

13.04.2002

29. Zálesie

24.08.1996

TRNAVSKÝ KRAJ

24.08.1996

1. Okres Trnava

24.08.1996

1. Trnava

24.08.1996

2. Biely Kostol

24.08.1996

3. Bíňovce

24.08.1996

4. Bohdanovce nad Trnavou

24.08.1996

5. Boleráz

24.08.1996

6. Borová

24.08.1996

7. Brestovany

24.08.1996

8. Bučany

24.08.1996

9. Buková

24.08.1996

10. Cífer

24.08.1996

11. Dechtice

24.08.1996

12. Dlhá

24.08.1996

13. Dobrá Voda

24.08.1996

14. Dolná Krupá

24.08.1996

15. Dolné Dubové

24.08.1996

16. Dolné Lovčice

24.08.1996

17. Dolné Orešany

24.08.1996

18. Horná Krupá

24.08.1996

19. Horné Dubové

24.08.1996

20. Horné Orešany

24.08.1996

21. Hrnčiarovce nad Parnou

24.08.1996

22. Jaslovské Bohunice

24.08.1996

23. Kátlovce

24.08.1996

24. Košolná

24.08.1996

25. Križovany nad Dudváhom

24.08.1996

26. Lošonec

24.08.1996

27. Majcichov

24.08.1996

28. Malženice

24.08.1996

29. Naháč

24.08.1996

30. Opoj

24.08.1996

31. Pavlice

24.08.1996

32. Radošovce

24.08.1996

33. Ružindol

24.08.1996

34. Slovenská Nová Ves

24.08.1996

35. Smolenice

24.08.1996

36. Suchá nad Parnou

24.08.1996

37. Šelpice

24.08.1996

38. Špačince

24.08.1996

39. Šúrovce

24.08.1996

40. Trstín

24.08.1996

41. Vlčkovce

24.08.1996

42. Voderady

24.08.1996

43. Zavar

24.08.1996

44. Zeleneč

24.08.1996

45. Zvončín

24.08.1996

2. Okres Dunajská Streda

24.08.1996

1. Dunajská Streda

24.08.1996

2. Báč

24.08.1996

3. Baka

24.08.1996

4. Baloň

24.08.1996

5. Bellova Ves

24.08.1996

6. Blahová

24.08.1996

7. Blatná na Ostrove

24.08.1996

8. Bodíky

24.08.1996

9. Boheľov

24.08.1996

10. Čakany

24.08.1996

11. Čenkovce

24.08.1996

12. Čiližská Radvaň

24.08.1996

13. Dobrohošť

24.08.1996

14. Dolný Bar

24.08.1996

15. Dolný Štál

24.08.1996

16. Dunajský Klátov

24.08.1996

17. Gabčíkovo

24.08.1996

18. Holice

24.08.1996

19. Horná Potôň

24.08.1996

20. Horné Mýto

24.08.1996

21. Horný Bar

24.08.1996

22. Hubice

24.08.1996

23. Hviezdoslavov

24.08.1996

24. Jahodná

24.08.1996

25. Janíky

24.08.1996

26. Jurová

24.08.1996

27. Kľúčovec

24.08.1996

28. Kostolné Kračany

24.08.1996

29. Kráľovičove Kračany

24.08.1996

30. Kútniky

24.08.1996

31. Kvetoslavov

24.08.1996

32. Kyselica

24.08.1996

33. Lehnice

24.08.1996

34. Lúč na Ostrove

24.08.1996

35. Macov

24.08.1996

36. Mad

24.08.1996

37. Malé Dvorníky

24.08.1996

38. Medveďov

24.08.1996

39. Mierovo

24.08.1996

40. Michal na Ostrove

24.08.1996

41. Ňárad

24.08.1996

42. Nový Život

24.08.1996

43. Ohrady

24.08.1996

44. Okoč

24.08.1996

45. Oľdza

24.08.1996

46. Orechová Potôň

24.08.1996

47. Padáň

24.08.1996

48. Pataš

13.04.2002

49. Potônske Lúky

13.04.2002

50. Povoda

13.04.2002

51. Rohovce

13.04.2002

52. Sap

13.04.2002

53. Šamorín

13.04.2002

54. Štvrtok na Ostrove

13.04.2002

55. Topoľníky

13.04.2002

56. Trhová Hradská

13.04.2002

57. Trnávka

13.04.2002

58. Trstená na Ostrove

13.04.2002

59. Veľká Paka

13.04.2002

60. Veľké Blahovo

13.04.2002

61. Veľké Dvorníky

13.04.2002

62. Veľký Meder

13.04.2002

63. Vieska

13.04.2002

64. Vojka nad Dunajom

13.04.2002

65. Vrakúň

13.04.2002

66. Vydrany

13.04.2002

67. Zlaté Klasy

24.08.1996

3. Okres Galanta

24.08.1996

1. Galanta

24.08.1996

2. Abrahám

24.08.1996

3. Čierna Voda

24.08.1996

4. Čierny Brod

24.08.1996

5. Dolná Streda

24.08.1996

6. Dolné Saliby

24.08.1996

7. Dolný Chotár

24.08.1996

8. Gáň

24.08.1996

9. Horné Saliby

24.08.1996

10. Hoste

24.08.1996

11. Jánovce

24.08.1996

12. Jelka

24.08.1996

13. Kajal

24.08.1996

14. Košúty

24.08.1996

15. Kráľov Brod

13.04.2002

16. Malá Mača

13.04.2002

17. Matúškovo

13.04.2002

18. Mostová

13.04.2002

19. Pata

13.04.2002

20. Pusté Sady

13.04.2002

21. Pusté Úľany

13.04.2002

22. Sereď

13.04.2002

23. Sládkovičovo

13.04.2002

24. Šalgočka

13.04.2002

25. Šintava

13.04.2002

26. Šoporňa

13.04.2002

27. Tomášikovo

13.04.2002

28. Topoľnica

13.04.2002

29. Trstice

13.04.2002

30. Váhovce

13.04.2002

31. Veľká Mača

13.04.2002

32. Veľké Úľany

13.04.2002

33. Veľký Grob

13.04.2002

34. Vinohrady nad Váhom

13.04.2002

35. Vozokany

13.04.2002

36. Zemianske Sady

24.08.1996

4. Okres Hlohovec

24.08.1996

1. Hlohovec

24.08.1996

2. Bojničky

24.08.1996

3. Červeník

24.08.1996

4. Dolné Otrokovce

24.08.1996

5. Dolné Trhovište

24.08.1996

6. Dolné Zelenice

24.08.1996

7. Dvorníky

24.08.1996

8. Horné Otrokovce

24.08.1996

9. Horné Trhovište

24.08.1996

10. Horné Zelenice

24.08.1996

11. Jalšové

24.08.1996

12. Kľačany

24.08.1996

13. Koplotovce

24.08.1996

14. Leopoldov

24.08.1996

15. Madunice

24.08.1996

16. Merašice

24.08.1996

17. Pastuchov

24.08.1996

18. Ratkovce

24.08.1996

19. Sasinkovo

24.08.1996

20. Siladice

24.08.1996

21. Tekolďany

24.08.1996

22. Tepličky

24.08.1996

23. Trakovice

24.08.1996

24. Žlkovce

24.08.1996

5. Okres Piešťany

24.08.1996

1. Piešťany

24.08.1996

2. Banka

24.08.1996

3. Bašovce

24.08.1996

4. Borovce

24.08.1996

5. Dolný Lopašov

24.08.1996

6. Drahovce

24.08.1996

7. Dubovany

24.08.1996

8. Ducové

24.08.1996

9. Hubina

24.08.1996

10. Chtelnica

24.08.1996

11. Kočín-Lančár

24.08.1996

12. Krakovany

24.08.1996

13. Moravany nad Váhom

24.08.1996

14. Nižná

24.08.1996

15. Ostrov

24.08.1996

16. Pečeňady

24.08.1996

17. Prašník

24.08.1996

18. Rakovice

24.08.1996

19. Ratnovce

24.08.1996

20. Sokolovce

24.08.1996

21. Šípkové

24.08.1996

22. Šterusy

24.08.1996

23. Trebatice

24.08.1996

24. Veľké Kostoľany

24.08.1996

25. Veľké Orvište

24.08.1996

26. Veselé

24.08.1996

27. Vrbové

24.08.1996

6. Okres Senica

24.08.1996

1. Senica

24.08.1996

2. Bílkove Humence

24.08.1996

3. Borský Mikuláš

24.08.1996

4. Borský Svätý Jur

24.08.1996

5. Cerová

24.08.1996

6. Čáry

24.08.1996

7. Častkov

24.08.1996

8. Dojč

24.08.1996

9. Hlboké

24.08.1996

10. Hradište pod Vrátnom

24.08.1996

11. Jablonica

24.08.1996

12. Koválov

24.08.1996

13. Kuklov

24.08.1996

14. Kúty

24.08.1996

15. Lakšárska Nová Ves

24.08.1996

16. Moravský Svätý Ján

24.08.1996

17. Osuské

24.08.1996

18. Plavecký Peter

24.08.1996

19. Podbranč

24.08.1996

20. Prietrž

24.08.1996

21. Prievaly

24.08.1996

22. Rohov

24.08.1996

23. Rovensko

24.08.1996

24. Rybky

24.08.1996

25. Sekule

24.08.1996

26. Smolinské

24.08.1996

27. Smrdáky

24.08.1996

28. Sobotište

24.08.1996

29. Šajdíkove Humence

24.08.1996

30. Šaštín-Stráže

24.08.1996

31. Štefanov

24.08.1996

7. Okres Skalica

24.08.1996

1. Skalica

24.08.1996

2. Brodské

24.08.1996

3. Dubovce

24.08.1996

4. Gbely

24.08.1996

5. Holíč

24.08.1996

6. Chropov

24.08.1996

7. Kátov

24.08.1996

8. Kopčany

24.08.1996

9. Koválovec

24.08.1996

10. Letničie

24.08.1996

11. Lopašov

24.08.1996

12. Mokrý Háj

24.08.1996

13. Oreské

24.08.1996

14. Petrova Ves

24.08.1996

15. Popudinské Močidľany

24.08.1996

16. Prietržka

24.08.1996

17. Radimov

24.08.1996

18. Radošovce

24.08.1996

19. Trnovec

24.08.1996

20. Unín

24.08.1996

21. Vrádište

24.08.1996

TRENČIANSKY KRAJ

24.08.1996

1. Okres Trenčín

24.08.1996

1. Trenčín

24.08.1996

2. Adamovské Kochanovce

24.08.1996

3. Bobot

24.08.1996

4. Dolná Poruba

24.08.1996

5. Dolná Súča

24.08.1996

6. Drietoma

24.08.1996

7. Dubodiel

24.08.1996

8. Horná Súča

24.08.1996

9. Horňany

24.08.1996

10. Horné Srnie

24.08.1996

11. Hrabovka

24.08.1996

12. Chocholná-Velčice

24.08.1996

13. Ivanovce

24.08.1996

14. Kostolná-Záriečie

24.08.1996

15. Krivosúd-Bodovka

24.08.1996

16. Melčice-Lieskové

24.08.1996

17. Mníchova Lehota

24.08.1996

18. Motešice

24.08.1996

19. Nemšová

24.08.1996

20. Neporadza

24.08.1996

21. Omšenie

24.08.1996

22. Opatovce

24.08.1996

23. Petrova Lehota

24.08.1996

24. Selec

24.08.1996

25. Skalka nad Váhom

24.08.1996

26. Soblahov

24.08.1996

27. Svinná

24.08.1996

28. Štvrtok

24.08.1996

29. Trenčianska Teplá

24.08.1996

30. Trenčianska Turná

24.08.1996

31. Trenčianske Jastrabie

24.08.1996

32. Trenčianske Mitice

24.08.1996

33. Trenčianske Stankovce

24.08.1996

34. Trenčianske Teplice

24.08.1996

35. Veľká Hradná

24.08.1996

36. Veľké Bierovce

24.08.1996

37. Zamarovce

24.08.1996

2. Okres Bánovce nad Bebravou

24.08.1996

1. Bánovce nad Bebravou

24.08.1996

2. Borčany

24.08.1996

3. Brezolupy

24.08.1996

4. Cimenná

24.08.1996

5. Čierna Lehota

24.08.1996

6. Dežerice

24.08.1996

7. Dolné Naštice

24.08.1996

8. Dubnička

24.08.1996

9. Dvorec

24.08.1996

10. Haláčovce

24.08.1996

11. Horné Naštice

24.08.1996

12. Chudá Lehota

24.08.1996

13. Krásna Ves

24.08.1996

14. Kšinná

24.08.1996

15. Libichava

24.08.1996

16. Ľutov

24.08.1996

17. Malá Hradná

24.08.1996

18. Malé Hoste

24.08.1996

19. Miezgovce

24.08.1996

20. Nedašovce

24.08.1996

21. Omastiná

24.08.1996

22. Otrhánky

24.08.1996

23. Pečeňany

24.08.1996

24. Podlužany

24.08.1996

25. Pochabany

24.08.1996

26. Pravotice

24.08.1996

27. Prusy

24.08.1996

28. Ruskovce

24.08.1996

29. Rybany

24.08.1996

30. Slatina nad Bebravou

24.08.1996

31. Slatinka nad Bebravou

24.08.1996

32. Šípkov

24.08.1996

33. Šišov

24.08.1996

34. Timoradza

24.08.1996

35. Trebichava

24.08.1996

36. Uhrovec

24.08.1996

37. Uhrovské Podhradie

24.08.1996

38. Veľké Držkovce

24.08.1996

39. Veľké Hoste

24.08.1996

40. Veľké Chlievany

24.08.1996

41. Vysočany

24.08.1996

42. Zlatníky

24.08.1996

43. Žitná-Radiša

24.08.1996

3. Okres Ilava

24.08.1996

1. Ilava

01.08.1999

2. Bohunice

01.08.1999

3. Bolešov

01.08.1999

4. Borčice

01.08.1999

5. Červený Kameň

01.08.1999

6. Dubnica nad Váhom

01.08.1999

7. Dulov

01.08.1999

8. Horná Poruba

01.08.1999

9. Kameničany

01.08.1999

10. Košeca

01.08.1999

11. Košecké Podhradie

01.08.1999

12. Krivoklát

01.08.1999

13. Ladce

01.08.1999

14. Mikušovce

01.08.1999

15. Nová Dubnica

01.08.1999

16. Pruské

01.08.1999

17. Sedmerovec

01.08.1999

18. Slavnica

01.08.1999

19. Tuchyňa

01.08.1999

20. Vršatské Podhradie

01.08.1999

21. Zliechov

24.08.1996

4. Okres Myjava

24.08.1996

1. Myjava

24.08.1996

2. Brestovec

24.08.1996

3. Brezová pod Bradlom

24.08.1996

4. Bukovec

24.08.1996

5. Hrašné

24.08.1996

6. Chvojnica

24.08.1996

7. Jablonka

24.08.1996

8. Kostolné

24.08.1996

9. Košariská

24.08.1996

10. Krajné

24.08.1996

11. Podkylava

24.08.1996

12. Polianka

24.08.1996

13. Poriadie

24.08.1996

14. Priepasné

24.08.1996

15. Rudník

24.08.1996

16. Stará Myjava

24.08.1996

17. Vrbovce

24.08.1996

5. Okres Nové Mesto nad Váhom

24.08.1996

1. Nové Mesto nad Váhom

24.08.1996

2. Beckov

24.08.1996

3. Bošáca

24.08.1996

4. Brunovce

24.08.1996

5. Bzince pod Javorinou

24.08.1996

6. Čachtice

24.08.1996

7. Častkovce

24.08.1996

8. Dolné Srnie

24.08.1996

9. Haluzice

24.08.1996

10. Horná Streda

24.08.1996

11. Hôrka nad Váhom

24.08.1996

12. Hrádok

24.08.1996

13. Hrachovište

25.11.2000

14. Kálnica

24.08.1996

15. Kočovce

24.08.1996

16. Lubina

24.08.1996

17. Lúka

24.08.1996

18. Modrová

24.08.1996

19. Modrovka

24.08.1996

20. Moravské Lieskové

24.08.1996

21. Nová Bošáca

24.08.1996

22. Nová Lehota

24.08.1996

23. Nová Ves nad Váhom

24.08.1996

24. Očkov

24.08.1996

25. Pobedim

24.08.1996

26. Podolie

24.08.1996

27. Potvorice

24.08.1996

28. Považany

24.08.1996

29. Stará Lehota

24.08.1996

30. Stará Turá

24.08.1996

31. Trenčianske Bohuslavice

24.08.1996

32. Vaďovce

24.08.1996

33. Višňové

24.08.1996

34. Zemianske Podhradie

24.08.1996

6. Okres Partizánske

24.08.1996

1. Partizánske

24.08.1996

2. Bošany

24.08.1996

3. Brodzany

24.08.1996

4. Hradište

24.08.1996

5. Chynorany

24.08.1996

6. Ješkova Ves

24.08.1996

7. Klátova Nová Ves

24.08.1996

8. Kolačno

24.08.1996

9. Krásno

24.08.1996

10. Livina

24.08.1996

11. Livinské Opatovce

24.08.1996

12. Malé Kršteňany

24.08.1996

13. Malé Uherce

24.08.1996

14. Nadlice

24.08.1996

15. Nedanovce

24.08.1996

16. Ostratice

24.08.1996

17. Pažiť

24.08.1996

18. Skačany

24.08.1996

19. Turčianky

24.08.1996

20. Veľké Kršteňany

24.08.1996

21. Veľké Uherce

24.08.1996

22. Veľký Klíž

24.08.1996

23. Žabokreky nad Nitrou

24.08.1996

7. Okres Považská Bystrica

24.08.1996

1. Považská Bystrica

24.08.1996

2. Bodiná

24.08.1996

3. Brvnište

24.08.1996

4. Čelkova Lehota

24.08.1996

5. Dolná Mariková

24.08.1996

6. Dolný Lieskov

24.08.1996

7. Domaniža

24.08.1996

8. Ďurďové

24.08.1996

9. Hatné

24.08.1996

10. Horná Mariková

24.08.1996

11. Horný Lieskov

24.08.1996

12. Jasenica

24.08.1996

13. Klieština

24.08.1996

14. Kostolec

24.08.1996

15. Malé Lednice

24.08.1996

16. Papradno

24.08.1996

17. Plevník-Drienové

24.08.1996

18. Počarová

24.08.1996

19. Podskalie

24.08.1996

20. Prečín

24.08.1996

21. Pružina

24.08.1996

22. Sádočné

24.08.1996

23. Slopná

24.08.1996

24. Stupné

24.08.1996

25. Sverepec

24.08.1996

26. Udiča

24.08.1996

27. Vrchteplá

24.08.1996

28. Záskalie

24.08.1996

8. Okres Prievidza

24.08.1996

1. Prievidza

24.08.1996

2. Bojnice

24.08.1996

3. Bystričany

24.08.1996

4. Cigeľ

24.08.1996

5. Čavoj

24.08.1996

6. Čereňany

24.08.1996

7. Diviacka Nová Ves

24.08.1996

8. Diviaky nad Nitricou

24.08.1996

9. Dlžín

24.08.1996

10. Dolné Vestenice

24.08.1996

11. Handlová

24.08.1996

12. Horná Ves

24.08.1996

13. Horné Vestenice

24.08.1996

14. Chrenovec-Brusno

24.08.1996

15. Chvojnica

24.08.1996

16. Jalovec

24.08.1996

17. Kamenec pod Vtáčnikom

24.08.1996

18. Kanianka

24.08.1996

19. Kľačno

24.08.1996

20. Kocurany

24.08.1996

21. Kostolná Ves

24.08.1996

22. Koš

24.08.1996

23. Lazany

24.08.1996

24. Lehota pod Vtáčnikom

24.08.1996

25. Liešťany

24.08.1996

26. Lipník

24.08.1996

27. Malá Čausa

24.08.1996

28. Malinová

24.08.1996

29. Nedožery-Brezany

24.08.1996

30. Nevidzany

24.08.1996

31. Nitrianske Pravno

24.08.1996

32. Nitrianske Rudno

24.08.1996

33. Nitrianske Sučany

24.08.1996

34. Nitrica

24.08.1996

35. Nováky

24.08.1996

36. Opatovce nad Nitrou

24.08.1996

37. Oslany

24.08.1996

38. Podhradie

24.08.1996

39. Poluvsie

24.08.1996

40. Poruba

24.08.1996

41. Pravenec

24.08.1996

42. Radobica

24.08.1996

43. Ráztočno

24.08.1996

44. Rudnianska Lehota

24.08.1996

45. Sebedražie

24.08.1996

46. Seč

01.07.2001

47. Šútovce

24.08.1996

48. Temeš

24.08.1996

49. Tužina

24.08.1996

50. Valaská Belá

24.08.1996

51. Veľká Čausa

24.08.1996

52. Zemianske Kostoľany

24.08.1996

9. Okres Púchov

24.08.1996

1. Púchov

24.08.1996

2. Beluša

24.08.1996

3. Dohňany

24.08.1996

4. Dolná Breznica

24.08.1996

5. Dolné Kočkovce

24.08.1996

6. Horná Breznica

24.08.1996

7. Horovce

24.08.1996

8. Kvašov

24.08.1996

9. Lazy pod Makytou

24.08.1996

10. Lednica

24.08.1996

11. Lednické Rovne

24.08.1996

12. Lúky

24.08.1996

13. Lysá pod Makytou

24.08.1996

14. Mestečko

24.08.1996

15. Mojtín

24.08.1996

16. Nimnica

24.08.1996

17. Streženice

24.08.1996

18. Visolaje

24.08.1996

19. Vydrná

24.08.1996

20. Záriečie

24.08.1996

21. Zubák

24.08.1996

NITRIANSKY KRAJ

24.08.1996

1. Okres Nitra

24.08.1996

1. Nitra

24.08.1996

2. Alekšince

24.08.1996

3. Báb

24.08.1996

4. Babindol

13.04.2002

5. Bádice

13.04.2002

6. Branč

13.04.2002

7. Cabaj-Čápor

13.04.2002

8. Čab

13.04.2002

9. Čakajovce

13.04.2002

10. Čechynce

13.04.2002

11. Čeľadice

13.04.2002

12. Čifáre

13.04.2002

13. Dolné Lefantovce

13.04.2002

14. Dolné Obdokovce

13.04.2002

15. Golianovo

13.04.2002

16. Horné Lefantovce

13.04.2002

17. Hosťová

13.04.2002

18. Hruboňovo

13.04.2002

19. Ivanka pri Nitre

13.04.2002

20. Jarok

13.04.2002

21. Jelenec

13.04.2002

22. Jelšovce

13.04.2002

23. Kapince

13.04.2002

24. Klasov

13.04.2002

25. Kolíňany

13.04.2002

26. Lehota

13.04.2002

27. Lúčnica nad Žitavou

13.04.2002

28. Ľudovítová

13.04.2002

29. Lukáčovce

13.04.2002

30. Lužianky

13.04.2002

31. Malé Chyndice

13.04.2002

32. Malé Zálužie

13.04.2002

33. Malý Cetín

13.04.2002

34. Malý Lapáš

13.04.2002

35. Melek

13.04.2002

36. Mojmírovce

13.04.2002

37. Nitrianske Hrnčiarovce

13.04.2002

38. Nová Ves nad Žitavou

13.04.2002

39. Nové Sady

13.04.2002

40. Paňa

13.04.2002

41. Podhorany

13.04.2002

42. Pohranice

13.04.2002

43. Poľný Kesov

13.04.2002

44. Rišňovce

13.04.2002

45. Rumanová

13.04.2002

46. Svätoplukovo

13.04.2002

47. Štefanovičová

13.04.2002

48. Štitáre

13.04.2002

49. Šurianky

13.04.2002

50. Tajná

13.04.2002

51. Telince

13.04.2002

52. Veľká Dolina

13.04.2002

53. Veľké Chyndice

13.04.2002

54. Veľké Zálužie

13.04.2002

55. Veľký Cetín

13.04.2002

56. Veľký Lapáš

13.04.2002

57. Vinodol

13.04.2002

58. Vráble

13.04.2002

59. Výčapy-Opatovce

13.04.2002

60. Zbehy

13.04.2002

61. Žirany

13.04.2002

62. Žitavce

24.08.1996

2. Okres Komárno

24.08.1996

1. Komárno

24.08.1996

2. Bajč

24.08.1996

3. Bátorove Kosihy

24.08.1996

4. Bodza

24.08.1996

5. Bodzianske Lúky

24.08.1996

6. Brestovec

24.08.1996

7. Búč

24.08.1996

8. Čalovec

24.08.1996

9. Číčov

24.08.1996

10. Dedina Mládeže

24.08.1996

11. Dulovce

24.08.1996

12. Holiare

24.08.1996

13. Hurbanovo

24.08.1996

14. Chotín

24.08.1996

15. Imeľ

24.08.1996

16. Iža

24.08.1996

17. Kameničná

24.08.1996

18. Klížska Nemá

24.08.1996

19. Kolárovo

24.08.1996

20. Kravany nad Dunajom

24.08.1996

21. Lipové

24.08.1996

22. Marcelová

24.08.1996

23. Martovce

24.08.1996

24. Moča

24.08.1996

25. Modrany

24.08.1996

26. Mudroňovo

24.08.1996

27. Nesvady

24.08.1996

28. Okoličná na Ostrove

24.08.1996

29. Patince

24.08.1996

30. Pribeta

24.08.1996

31. Radvaň nad Dunajom

24.08.1996

32. Sokolce

24.08.1996

33. Svätý Peter

24.08.1996

34. Šrobárová

24.08.1996

35. Tôň

24.08.1996

36. Trávnik

24.08.1996

37. Veľké Kosihy

24.08.1996

38. Virt

24.08.1996

39. Vrbová nad Váhom

24.08.1996

40. Zemianska Olča

24.08.1996

41. Zlatná na Ostrove

24.08.1996

3. Okres Levice

24.08.1996

1. Levice

24.08.1996

2. Bajka

24.08.1996

3. Bátovce

24.08.1996

4. Beša

24.08.1996

5. Bielovce

24.08.1996

6. Bohunice

24.08.1996

7. Bory

24.08.1996

8. Brhlovce

24.08.1996

9. Čajkov

24.08.1996

10. Čaka

24.08.1996

11. Čata

24.08.1996

12. Demandice

24.08.1996

13. Devičany

24.08.1996

14. Dolná Seč

24.08.1996

15. Dolné Semerovce

24.08.1996

16. Dolný Pial

24.08.1996

17. Domadice

24.08.1996

18. Drženice

24.08.1996

19. Farná

24.08.1996

20. Hokovce

24.08.1996

21. Hontianska Vrbica

24.08.1996

22. Hontianske Trsťany

24.08.1996

23. Horná Seč

24.08.1996

24. Horné Semerovce

24.08.1996

25. Horné Turovce

24.08.1996

26. Horný Pial

01.04.1998

27. Hrkovce

01.04.1998

28. Hronovce

01.04.1998

29. Hronské Kľačany

01.04.1998

30. Hronské Kosihy

01.04.1998

31. Iňa

01.04.1998

32. Ipeľské Úľany

01.04.1998

33. Ipeľský Sokolec

01.04.1998

34. Jabloňovce

01.04.1998

35. Jesenské

01.04.1998

36. Jur nad Hronom

01.04.1998

37. Kalná nad Hronom

01.04.1998

38. Keť

01.04.1998

39. Kozárovce

01.04.1998

40. Krškany

01.04.1998

41. Kubáňovo

01.04.1998

42. Kukučínov

01.04.1998

43. Kuraľany

01.04.1998

44. Lok

01.04.1998

45. Lontov

01.04.1998

46. Lula

01.04.1998

47. Málaš

01.04.1998

48. Malé Kozmálovce

01.04.1998

49. Malé Ludince

01.04.1998

50. Mýtne Ludany

01.04.1998

51. Nová Dedina

01.04.1998

52. Nový Tekov

01.04.1998

53. Nýrovce

01.04.1998

54. Ondrejovce

01.04.1998

55. Pastovce

01.04.1998

56. Pečenice

01.04.1998

57. Plášťovce

01.04.1998

58. Plavé Vozokany

01.04.1998

59. Podlužany

01.04.1998

60. Pohronský Ruskov

01.04.1998

61. Pukanec

01.04.1998

62. Rybník

01.04.1998

63. Santovka

01.04.1998

64. Sazdice

01.04.1998

65. Sikenica

01.04.1998

66. Slatina

01.04.1998

67. Starý Hrádok

01.04.1998

68. Starý Tekov

01.04.1998

69. Šahy

01.04.1998

70. Šalov

01.04.1998

71. Šarovce

01.04.1998

72. Tehla

01.04.1998

73. Tekovské Lužany

01.04.1998

74. Tekovský Hrádok

01.04.1998

75. Tlmače

01.04.1998

76. Tupá

01.04.1998

77. Turá

01.04.1998

78. Uhliská

01.04.1998

79. Veľké Kozmálovce

01.04.1998

80. Veľké Ludince

01.04.1998

81. Veľké Turovce

01.04.1998

82. Veľký Ďur

01.04.1998

83. Vyškovce nad Ipľom

01.04.1998

84. Vyšné nad Hronom

01.04.1998

85. Zalaba

01.04.1998

86. Zbrojníky

01.04.1998

87. Želiezovce

01.04.1998

88. Žemberovce

01.04.1998

89. Žemliare

24.08.1996

4. Okres Nové Zámky

24.08.1996

1. Nové Zámky

24.08.1996

2. Andovce

24.08.1996

3. Bajtava

24.08.1996

4. Bánov

24.08.1996

5. Bardoňovo

24.08.1996

6. Belá

24.08.1996

7. Bešeňov

24.08.1996

8. Bíňa

24.08.1996

9. Branovo

24.08.1996

10. Bruty

24.08.1996

11. Čechy

24.08.1996

12. Černík

24.08.1996

13. Dedinka

24.08.1996

14. Dolný Ohaj

24.08.1996

15. Dubník

24.08.1996

16. Dvory nad Žitavou

24.08.1996

17. Gbelce

24.08.1996

18. Hul

24.08.1996

19. Chľaba

24.08.1996

20. Jasová

24.08.1996

21. Jatov

24.08.1996

22. Kamenica nad Hronom

24.08.1996

23. Kamenín

24.08.1996

24. Kamenný Most

24.08.1996

25. Kmeťovo

24.08.1996

26. Kolta

24.08.1996

27. Komjatice

24.08.1996

28. Komoča

24.08.1996

29. Leľa

24.08.1996

30. Lipová

24.08.1996

31. Ľubá

24.08.1996

32. Malá nad Hronom

24.08.1996

33. Malé Kosihy

24.08.1996

34. Maňa

24.08.1996

35. Michal nad Žitavou

24.08.1996

36. Mojzesovo

24.08.1996

37. Mužla

24.08.1996

38. Nána

24.08.1996

39. Nová Vieska

01.08.1999

40. Obid

01.08.1999

41. Palárikovo

01.08.1999

42. Pavlová

01.08.1999

43. Podhájska

01.08.1999

44. Pozba

01.08.1999

45. Radava

01.08.1999

46. Rastislavice

01.08.1999

47. Rúbaň

01.08.1999

48. Salka

01.08.1999

49. Semerovo

01.08.1999

50. Sikenička

01.08.1999

51. Strekov

01.08.1999

52. Svodín

01.08.1999

53. Šarkan

01.08.1999

54. Štúrovo

01.08.1999

55. Šurany

01.08.1999

56. Trávnica

01.08.1999

57. Tvrdošovce

01.08.1999

58. Úľany nad Žitavou

01.08.1999

59. Veľké Lovce

01.08.1999

60. Veľký Kýr

01.08.1999

61. Vlkas

01.08.1999

62. Zemné

24.08.1996

5. Okres Šaľa

24.08.1996

1. Šaľa

24.08.1996

2. Diakovce

24.08.1996

3. Dlhá nad Váhom

24.08.1996

4. Hájske

24.08.1996

5. Horná Kráľová

24.08.1996

6. Kráľová nad Váhom

24.08.1996

7. Močenok

24.08.1996

8. Neded

24.08.1996

9. Selice

24.08.1996

10. Tešedíkovo

24.08.1996

11. Trnovec nad Váhom

24.08.1996

12. Vlčany

24.08.1996

13. Žihárec

24.08.1996

6. Okres Topoľčany

24.08.1996

1. Topoľčany

24.08.1996

2. Ardanovce

24.08.1996

3. Belince

24.08.1996

4. Biskupová

24.08.1996

5. Blesovce

24.08.1996

6. Bojná

24.08.1996

7. Čeľadince

24.08.1996

8. Čermany

24.08.1996

9. Dvorany nad Nitrou

24.08.1996

10. Hajná Nová Ves

24.08.1996

11. Horné Chlebany

24.08.1996

12. Horné Obdokovce

24.08.1996

13. Horné Štitáre

24.08.1996

14. Hrušovany

24.08.1996

15. Chrabrany

24.08.1996

16. Jacovce

24.08.1996

17. Kamanová

24.08.1996

18. Koniarovce

24.08.1996

19. Kovarce

24.08.1996

20. Krnča

24.08.1996

21. Krtovce

24.08.1996

22. Krušovce

01.07.1997

23. Kuzmice

01.07.1997

24. Lipovník

01.07.1997

25. Ludanice

01.07.1997

26. Lužany

01.07.1997

27. Malé Ripňany

01.07.1997

28. Nemčice

01.07.1997

29. Nemečky

01.07.1997

30. Nitrianska Blatnica

01.07.1997

31. Nitrianska Streda

01.07.1997

32. Norovce

01.07.1997

33. Oponice

01.07.1997

34. Orešany

01.07.1997

35. Podhradie

01.07.1997

36. Prašice

01.07.1997

37. Práznovce

01.07.1997

38. Preseľany

01.07.1997

39. Radošina

01.07.1997

40. Rajčany

01.07.1997

41. Solčany

01.07.1997

42. Solčianky

01.07.1997

43. Súlovce

01.07.1997

44. Svrbice

01.07.1997

45. Šalgovce

01.07.1997

46. Tesáre

01.07.1997

47. Tovarníky

01.07.1997

48. Tvrdomestice

01.07.1997

49. Urmince

01.07.1997

50. Veľké Dvorany

01.07.1997

51. Veľké Ripňany

01.07.1997

52. Velušovce

01.07.1997

53. Vozokany

01.07.1997

54. Závada

24.08.1996

7. Okres Zlaté Moravce

24.08.1996

1. Zlaté Moravce

24.08.1996

2. Beladice

24.08.1996

3. Čaradice

24.08.1996

4. Červený Hrádok

24.08.1996

5. Čierne Kľačany

24.08.1996

6. Hostie

24.08.1996

7. Hosťovce

24.08.1996

8. Choča

24.08.1996

9. Jedľové Kostoľany

24.08.1996

10. Kostoľany pod Tribečom

24.08.1996

11. Ladice

24.08.1996

12. Lovce

24.08.1996

13. Machulince

24.08.1996

14. Malé Vozokany

24.08.1996

15. Mankovce

24.08.1996

16. Martin nad Žitavou

24.08.1996

17. Nemčiňany

24.08.1996

18. Neverice

24.08.1996

19. Nevidzany

24.08.1996

20. Obyce

24.08.1996

21. Skýcov

24.08.1996

22. Sľažany

24.08.1996

23. Slepčany

24.08.1996

24. Tekovské Nemce

24.08.1996

25. Tesárske Mlyňany

24.08.1996

26. Topoľčianky

24.08.1996

27. Velčice

24.08.1996

28. Veľké Vozokany

24.08.1996

29. Vieska nad Žitavou

24.08.1996

30. Volkovce

24.08.1996

31. Zlatno

24.08.1996

32. Žikava

13.04.2002

33. Žitavany

24.08.1996

ŽILINSKÝ KRAJ

24.08.1996

1. Okres Žilina

24.08.1996

1. Žilina

24.08.1996

2. Belá

24.08.1996

3. Bitarová

24.08.1996

4. Brezany

24.08.1996

5. Čičmany

24.08.1996

6. Divina

24.08.1996

7. Divinka

24.08.1996

8. Dlhé Pole

24.08.1996

9. Dolná Tižina

24.08.1996

10. Dolný Hričov

24.08.1996

11. Ďurčiná

24.08.1996

12. Fačkov

24.08.1996

13. Gbeľany

24.08.1996

14. Horný Hričov

24.08.1996

15. Hôrky

24.08.1996

16. Hričovské Podhradie

24.08.1996

17. Jasenové

24.08.1996

18. Kamenná Poruba

24.08.1996

19. Kľače

24.08.1996

20. Konská

24.08.1996

21. Kotrčiná Lúčka

24.08.1996

22. Krasňany

24.08.1996

23. Kunerad

24.08.1996

24. Lietava

24.08.1996

25. Lietavská Lúčka

24.08.1996

26. Lietavská Svinná-Babkov

24.08.1996

27. Lutiše

24.08.1996

28. Lysica

24.08.1996

29. Malá Čierna

24.08.1996

30. Mojš

24.08.1996

31. Nededza

24.08.1996

32. Nezbudská Lúčka

24.08.1996

33. Ovčiarsko

24.08.1996

34. Paština Závada

24.08.1996

35. Podhorie

24.08.1996

36. Porúbka

24.08.1996

37. Rajec

24.08.1996

38. Rajecká Lesná

24.08.1996

39. Rajecké Teplice

24.08.1996

40. Rosina

24.08.1996

41. Stráňavy

24.08.1996

42. Stránske

24.08.1996

43. Stráža

24.08.1996

44. Strečno

24.08.1996

45. Svederník

01.07.1997

46. Šuja

01.07.1997

47. Teplička nad Váhom

01.07.1997

48. Terchová

01.07.1997

49. Turie

01.07.1997

50. Varín

01.07.1997

51. Veľká Čierna

01.07.1997

52. Višňové

01.07.1997

53. Zbyňov

24.08.1996

2. Okres Bytča

24.08.1996

1. Bytča

01.04.1998

2. Hlboké nad Váhom

01.04.1998

3. Hvozdnica

01.04.1998

4. Jablonové

01.04.1998

5. Kolárovice

01.04.1998

6. Kotešová

01.04.1998

7. Maršová-Rašov

01.04.1998

8. Petrovice

01.04.1998

9. Predmier

01.04.1998

10. Súľov-Hradná

01.04.1998

11. Štiavnik

01.04.1998

12. Veľké Rovné

24.08.1996

3. Okres Čadca

24.08.1996

1. Čadca

24.08.1996

2. Čierne

24.08.1996

3. Dlhá nad Kysucou

24.08.1996

4. Dunajov

24.08.1996

5. Klokočov

24.08.1996

6. Klubina

24.08.1996

7. Korňa

24.08.1996

8. Krásno nad Kysucou

24.08.1996

9. Makov

24.08.1996

10. Nová Bystrica

24.08.1996

11. Olešná

24.08.1996

12. Oščadnica

24.08.1996

13. Podvysoká

24.08.1996

14. Radôstka

24.08.1996

15. Raková

24.08.1996

16. Skalité

24.08.1996

17. Stará Bystrica

24.08.1996

18. Staškov

24.08.1996

19. Svrčinovec

24.08.1996

20. Turzovka

24.08.1996

21. Vysoká nad Kysucou

24.08.1996

22. Zákopčie

24.08.1996

23. Zborov nad Bystricou

24.08.1996

4. Okres Dolný Kubín

24.08.1996

1. Dolný Kubín

24.08.1996

2. Bziny

24.08.1996

3. Dlhá nad Oravou

24.08.1996

4. Horná Lehota

24.08.1996

5. Chlebnice

24.08.1996

6. Istebné

24.08.1996

7. Jasenová

24.08.1996

8. Kraľovany

24.08.1996

9. Krivá

24.08.1996

10. Leštiny

24.08.1996

11. Malatiná

24.08.1996

12. Medzibrodie nad Oravou

24.08.1996

13. Oravská Poruba

24.08.1996

14. Oravský Podzámok

24.08.1996

15. Osádka

24.08.1996

16. Párnica

24.08.1996

17. Pokryváč

24.08.1996

18. Pribiš

24.08.1996

19. Pucov

24.08.1996

20. Sedliacka Dubová

24.08.1996

21. Veličná

24.08.1996

22. Vyšný Kubín

24.08.1996

23. Zázrivá

24.08.1996

24. Žaškov

24.08.1996

5. Okres Kysucké Nové Mesto

24.08.1996

1. Kysucké Nové Mesto

24.08.1996

2. Dolný Vadičov

24.08.1996

3. Horný Vadičov

24.08.1996

4. Kysucký Lieskovec

24.08.1996

5. Lodno

24.08.1996

6. Lopušné Pažite

24.08.1996

7. Nesluša

24.08.1996

8. Ochodnica

24.08.1996

9. Povina

24.08.1996

10. Radoľa

24.08.1996

11. Rudina

24.08.1996

12. Rudinka

24.08.1996

13. Rudinská

24.08.1996

14. Snežnica

24.08.1996

6. Okres Liptovský Mikuláš

24.08.1996

1. Liptovský Mikuláš

24.08.1996

2. Beňadiková

24.08.1996

3. Bobrovček

24.08.1996

4. Bobrovec

24.08.1996

5. Bobrovník

24.08.1996

6. Bukovina

24.08.1996

7. Demänovská Dolina

24.08.1996

8. Dúbrava

24.08.1996

9. Galovany

24.08.1996

10. Gôtovany

24.08.1996

11. Huty

24.08.1996

12. Hybe

24.08.1996

13. Ižipovce

24.08.1996

14. Jakubovany

24.08.1996

15. Jalovec

24.08.1996

16. Jamník

24.08.1996

17. Konská

24.08.1996

18. Kráľova Lehota

24.08.1996

19. Kvačany

24.08.1996

20. Lazisko

24.08.1996

21. Liptovská Anna

24.08.1996

22. Liptovská Kokava

24.08.1996

23. Liptovská Porúbka

24.08.1996

24. Liptovská Sielnica

24.08.1996

25. Liptovské Beharovce

24.08.1996

26. Liptovské Kľačany

24.08.1996

27. Liptovské Matiašovce

24.08.1996

28. Liptovský Hrádok

24.08.1996

29. Liptovský Ján

24.08.1996

30. Liptovský Ondrej

24.08.1996

31. Liptovský Peter

24.08.1996

32. Liptovský Trnovec

24.08.1996

33. Ľubeľa

24.08.1996

34. Malatíny

24.08.1996

35. Malé Borové

24.08.1996

36. Malužiná

24.08.1996

37. Nižná Boca

24.08.1996

38. Partizánska Ľupča

24.08.1996

39. Pavčina Lehota

24.08.1996

40. Pavlova Ves

24.08.1996

41. Podtureň

24.08.1996

42. Pribylina

24.08.1996

43. Prosiek

24.08.1996

44. Smrečany

24.08.1996

45. Svätý Kríž

24.08.1996

46. Trstené

24.08.1996

47. Uhorská Ves

24.08.1996

48. Vavrišovo

24.08.1996

49. Važec

24.08.1996

50. Veľké Borové

24.08.1996

51. Veterná Poruba

24.08.1996

52. Vlachy

24.08.1996

53. Východná

24.08.1996

54. Vyšná Boca

24.08.1996

55. Závažná Poruba

24.08.1996

56. Žiar

24.08.1996

7. Okres Martin

24.08.1996

1. Martin

24.08.1996

2. Belá-Dulice

24.08.1996

3. Benice

24.08.1996

4. Blatnica

24.08.1996

5. Bystrička

24.08.1996

6. Ďanová

24.08.1996

7. Diaková

24.08.1996

8. Dolný Kalník

24.08.1996

9. Dražkovce

24.08.1996

10. Folkušová

24.08.1996

11. Horný Kalník

24.08.1996

12. Karlová

24.08.1996

13. Kláštor pod Znievom

24.08.1996

14. Košťany nad Turcom

24.08.1996

15. Krpeľany

24.08.1996

16. Laskár

24.08.1996

17. Ležiachov

24.08.1996

18. Lipovec

24.08.1996

19. Necpaly

24.08.1996

20. Nolčovo

24.08.1996

21. Podhradie

24.08.1996

22. Príbovce

24.08.1996

23. Rakovo

24.08.1996

24. Ratkovo

24.08.1996

25. Sklabiňa

24.08.1996

26. Sklabinský Podzámok

24.08.1996

27. Slovany

24.08.1996

28. Socovce

24.08.1996

29. Sučany

24.08.1996

30. Šútovo

24.08.1996

31. Trebostovo

24.08.1996

32. Trnovo

24.08.1996

33. Turany

24.08.1996

34. Turčianska Štiavnička

24.08.1996

35. Turčianske Jaseno

24.08.1996

36. Turčianske Kľačany

24.08.1996

37. Turčiansky Ďur

24.08.1996

38. Turčiansky Peter

24.08.1996

39. Valča

24.08.1996

40. Vrícko

24.08.1996

41. Vrútky

24.08.1996

42. Záborie

24.08.1996

43. Žabokreky

24.08.1996

8. Okres Námestovo

24.08.1996

1. Námestovo

24.08.1996

2. Babín

24.08.1996

3. Beňadovo

24.08.1996

4. Bobrov

24.08.1996

5. Breza

24.08.1996

6. Hruštín

24.08.1996

7. Klin

24.08.1996

8. Krušetnica

24.08.1996

9. Lokca

24.08.1996

10. Lomná

24.08.1996

11. Mútne

24.08.1996

12. Novoť

24.08.1996

13. Oravská Jasenica

24.08.1996

14. Oravská Lesná

24.08.1996

15. Oravská Polhora

24.08.1996

16. Oravské Veselé

24.08.1996

17. Rabča

24.08.1996

18. Rabčice

24.08.1996

19. Sihelné

24.08.1996

20. Ťapešovo

24.08.1996

21. Vasiľov

24.08.1996

22. Vavrečka

24.08.1996

23. Zákamenné

24.08.1996

24. Zubrohlava

24.08.1996

9. Okres Ružomberok

24.08.1996

1. Ružomberok

24.08.1996

2. Bešeňová

24.08.1996

3. Hubová

24.08.1996

4. Ivachnová

24.08.1996

5. Kalameny

24.08.1996

6. Komjatná

24.08.1996

7. Likavka

24.08.1996

8. Liptovská Lúžna

24.08.1996

9. Liptovská Osada

24.08.1996

10. Liptovská Štiavnica

24.08.1996

11. Liptovská Teplá

24.08.1996

12. Liptovské Revúce

01.07.2001

13. Liptovské Sliače

01.07.2001

14. Liptovský Michal

01.07.2001

15. Lisková

01.07.2001

16. Ľubochňa

01.07.2001

17. Lúčky

01.07.2001

18. Ludrová

01.07.2001

19. Martinček

01.07.2001

20. Potok

01.07.2001

21. Stankovany

01.07.2001

22. Štiavnička

01.07.2001

23. Švošov

01.07.2001

24. Turík

01.07.2001

25. Valaská Dubová

24.08.1996

10. Okres Turčianske Teplice

24.08.1996

1. Turčianske Teplice

24.08.1996

2. Abramová

24.08.1996

3. Blažovce

24.08.1996

4. Bodorová

24.08.1996

5. Borcová

24.08.1996

6. Brieštie

24.08.1996

7. Budiš

24.08.1996

8. Čremošné

24.08.1996

9. Dubové

24.08.1996

10. Háj

24.08.1996

11. Horná Štubňa

24.08.1996

12. Ivančiná

24.08.1996

13. Jasenovo

24.08.1996

14. Jazernica

24.08.1996

15. Kaľamenová

24.08.1996

16. Liešno

24.08.1996

17. Malý Čepčín

24.08.1996

18. Moškovec

24.08.1996

19. Mošovce

24.08.1996

20. Ondrašová

24.08.1996

21. Rakša

24.08.1996

22. Rudno

24.08.1996

23. Sklené

24.08.1996

24. Slovenské Pravno

24.08.1996

25. Turček

24.08.1996

26. Veľký Čepčín

24.08.1996

11. Okres Tvrdošín

24.08.1996

1. Tvrdošín

24.08.1996

2. Brezovica

24.08.1996

3. Čimhová

24.08.1996

4. Habovka

24.08.1996

5. Hladovka

24.08.1996

6. Liesek

24.08.1996

7. Nižná

24.08.1996

8. Oravský Biely Potok

24.08.1996

9. Podbiel

24.08.1996

10. Suchá Hora

24.08.1996

11. Štefanov nad Oravou

24.08.1996

12. Trstená

24.08.1996

13. Vitanová

24.08.1996

14. Zábiedovo

24.08.1996

15. Zuberec

24.08.1996

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

24.08.1996

1. Okres Banská Bystrica

24.08.1996

1. Banská Bystrica

24.08.1996

2. Badín

24.08.1996

3. Baláže

24.08.1996

4. Brusno

24.08.1996

5. Čerín

24.08.1996

6. Dolná Mičiná

24.08.1996

7. Dolný Harmanec

24.08.1996

8. Donovaly

24.08.1996

9. Dúbravica

24.08.1996

10. Harmanec

24.08.1996

11. Hiadeľ

24.08.1996

12. Horná Mičiná

24.08.1996

13. Horné Pršany

24.08.1996

14. Hrochoť

24.08.1996

15. Hronsek

24.08.1996

16. Kordíky

24.08.1996

17. Králiky

24.08.1996

18. Kynceľová

24.08.1996

19. Ľubietová

24.08.1996

20. Lučatín

24.08.1996

21. Malachov

24.08.1996

22. Medzibrod

24.08.1996

23. Moštenica

24.08.1996

24. Motyčky

24.08.1996

25. Môlča

24.08.1996

26. Nemce

24.08.1996

27. Oravce

24.08.1996

28. Podkonice

24.08.1996

29. Pohronský Bukovec

24.08.1996

30. Poniky

24.08.1996

31. Povrazník

24.08.1996

32. Priechod

24.08.1996

33. Riečka

24.08.1996

34. Sebedín-Bečov

24.08.1996

35. Selce

24.08.1996

36. Slovenská Ľupča

24.08.1996

37. Staré Hory

24.08.1996

38. Strelníky

24.08.1996

39. Špania Dolina

24.08.1996

40. Tajov

24.08.1996

41. Turecká

24.08.1996

42. Vlkanová

24.08.1996

2. Okres Banská Štiavnica

24.08.1996

1. Banská Štiavnica

24.08.1996

2. Baďan

24.08.1996

3. Banská Belá

24.08.1996

4. Banský Studenec

24.08.1996

5. Beluj

24.08.1996

6. Dekýš

24.08.1996

7. Ilija

24.08.1996

8. Kozelník

24.08.1996

9. Močiar

24.08.1996

10. Počúvadlo

24.08.1996

11. Podhorie

24.08.1996

12. Prenčov

24.08.1996

13. Svätý Anton

24.08.1996

14. Štiavnické Bane

24.08.1996

15. Vysoká

24.08.1996

3. Okres Brezno

24.08.1996

1. Brezno

24.08.1996

2. Bacúch

24.08.1996

3. Beňuš

24.08.1996

4. Braväcovo

24.08.1996

5. Bystrá

24.08.1996

6. Čierny Balog

24.08.1996

7. Dolná Lehota

24.08.1996

8. Drábsko

24.08.1996

9. Heľpa

24.08.1996

10. Horná Lehota

24.08.1996

11. Hronec

24.08.1996

12. Jarabá

24.08.1996

13. Jasenie

24.08.1996

14. Lom nad Rimavicou

24.08.1996

15. Michalová

24.08.1996

16. Mýto pod Ďumbierom

24.08.1996

17. Nemecká

24.08.1996

18. Osrblie

24.08.1996

19. Podbrezová

24.08.1996

20. Pohorelá

24.08.1996

21. Pohronská Polhora

24.08.1996

22. Polomka

24.08.1996

23. Predajná

24.08.1996

24. Ráztoka

24.08.1996

25. Sihla

24.08.1996

26. Šumiac

24.08.1996

27. Telgárt

24.08.1996

28. Valaská

24.08.1996

29. Vaľkovňa

24.08.1996

30. Závadka nad Hronom

24.08.1996

4. Okres Detva

24.08.1996

1. Detva

24.08.1996

2. Detvianska Huta

24.08.1996

3. Dúbravy

24.08.1996

4. Horný Tisovník

24.08.1996

5. Hriňová

24.08.1996

6. Klokoč

24.08.1996

7. Korytárky

24.08.1996

8. Kriváň

24.08.1996

9. Látky

24.08.1996

10. Podkriváň

24.08.1996

11. Slatinské Lazy

24.08.1996

12. Stará Huta

24.08.1996

13. Stožok

24.08.1996

14. Vígľaš

24.08.1996

15. Vígľašská Huta-Kalinka

24.08.1996

5. Okres Krupina

24.08.1996

1. Krupina

24.08.1996

2. Bzovík

24.08.1996

3. Cerovo

24.08.1996

4. Čabradský Vrbovok

24.08.1996

5. Čekovce

24.08.1996

6. Devičie

24.08.1996

7. Dolné Mladonice

24.08.1996

8. Dolný Badín

24.08.1996

9. Domaníky

24.08.1996

10. Drážovce

24.08.1996

11. Drienovo

24.08.1996

12. Dudince

24.08.1996

13. Hontianske Moravce

24.08.1996

14. Hontianske Nemce

24.08.1996

15. Hontianske Tesáre

24.08.1996

16. Horné Mladonice

24.08.1996

17. Horný Badín

24.08.1996

18. Jalšovík

24.08.1996

19. Kozí Vrbovok

24.08.1996

20. Kráľovce-Krnišov

24.08.1996

21. Lackov

24.08.1996

22. Ladzany

24.08.1996

23. Lišov

24.08.1996

24. Litava

24.08.1996

25. Medovarce

24.08.1996

26. Rykynčice

24.08.1996

27. Sebechleby

24.08.1996

28. Selce

24.08.1996

29. Senohrad

24.08.1996

30. Sudince

24.08.1996

31. Súdovce

24.08.1996

32. Terany

24.08.1996

33. Trpín

24.08.1996

34. Uňatín

24.08.1996

35. Zemiansky Vrbovok

24.08.1996

36. Žibritov

24.08.1996

6. Okres Lučenec

24.08.1996

1. Lučenec

24.08.1996

2. Ábelová

24.08.1996

3. Belina

24.08.1996

4. Biskupice

24.08.1996

5. Boľkovce

24.08.1996

6. Budiná

24.08.1996

7. Bulhary

24.08.1996

8. Buzitka

24.08.1996

9. Čakanovce

24.08.1996

10. Čamovce

24.08.1996

11. Divín

24.08.1996

12. Dobroč

24.08.1996

13. Fiľakovo

24.08.1996

14. Fiľakovské Kováče

24.08.1996

15. Gregorova Vieska

24.08.1996

16. Halič

24.08.1996

17. Holiša

24.08.1996

18. Jelšovec

24.08.1996

19. Kalonda

24.08.1996

20. Kotmanová

24.08.1996

21. Lehôtka

24.08.1996

22. Lentvora

24.08.1996

23. Lipovany

24.08.1996

24. Lovinobaňa

24.08.1996

25. Ľuboreč

24.08.1996

26. Lupoč

24.08.1996

27. Mašková

24.08.1996

28. Mikušovce

24.08.1996

29. Mučín

24.08.1996

30. Mýtna

24.08.1996

31. Nitra nad Ipľom

01.01.2002

32. Nové Hony

01.01.2002

33. Panické Dravce

01.01.2002

34. Pinciná

01.01.2002

35. Píla

01.01.2002

36. Pleš

01.01.2002

37. Podrečany

01.01.2002

38. Polichno

01.01.2002

39. Praha

01.01.2002

40. Prša

01.01.2002

41. Radzovce

01.01.2002

42. Rapovce

01.01.2002

43. Ratka

01.01.2002

44. Ružiná

01.01.2002

45. Stará Halič

01.01.2002

46. Šávoľ

01.01.2002

47. Šiatorská Bukovinka

01.01.2002

48. Šíd

01.01.2002

49. Šurice

01.01.2002

50. Točnica

01.01.2002

51. Tomášovce

01.01.2002

52. Trebeľovce

01.01.2002

53. Trenč

01.01.2002

54. Tuhár

01.01.2002

55. Veľká nad Ipľom

01.01.2002

56. Veľké Dravce

01.01.2002

57. Vidiná

24.08.1996

7. Okres Poltár

24.08.1996

1. Poltár

24.08.1996

2. Breznička

24.08.1996

3. Cinobaňa

24.08.1996

4. České Brezovo

24.08.1996

5. Ďubákovo

24.08.1996

6. Hradište

24.08.1996

7. Hrnčiarska Ves

24.08.1996

8. Hrnčiarske Zalužany

24.08.1996

9. Kalinovo

24.08.1996

10. Kokava nad Rimavicou

24.08.1996

11. Krná

24.08.1996

12. Málinec

24.08.1996

13. Mládzovo

01.01.2002

14. Ozdín

01.01.2002

15. Rovňany

01.01.2002

16. Selce

01.01.2002

17. Sušany

01.01.2002

18. Šoltýska

01.01.2002

19. Uhorské

01.01.2002

20. Utekáč

01.01.2002

21. Veľká Ves

01.01.2002

22. Zlatno

24.08.1996

8. Okres Revúca

24.08.1996

1. Revúca

24.08.1996

2. Držkovce

24.08.1996

3. Gemer

24.08.1996

4. Gemerská Ves

24.08.1996

5. Gemerské Teplice

24.08.1996

6. Gemerský Sad

24.08.1996

7. Hrlica

24.08.1996

8. Hucín

24.08.1996

9. Chvalová

24.08.1996

10. Chyžné

24.08.1996

11. Jelšava

24.08.1996

12. Kameňany

24.08.1996

13. Leváre

24.08.1996

14. Levkuška

24.08.1996

15. Licince

24.08.1996

16. Lubeník

24.08.1996

17. Magnezitovce

24.08.1996

18. Mokrá Lúka

24.08.1996

19. Muráň

24.08.1996

20. Muránska Dlhá Lúka

24.08.1996

21. Muránska Huta

24.08.1996

22. Muránska Lehota

24.08.1996

23. Muránska Zdychava

24.08.1996

24. Nandraž

24.08.1996

25. Otročok

24.08.1996

26. Ploské

24.08.1996

27. Polina

24.08.1996

28. Prihradzany

24.08.1996

29. Rákoš

24.08.1996

30. Rašice

24.08.1996

31. Ratková

24.08.1996

32. Ratkovské Bystré

24.08.1996

33. Revúcka Lehota

24.08.1996

34. Rybník

24.08.1996

35. Sása

24.08.1996

36. Sirk

24.08.1996

37. Skerešovo

24.08.1996

38. Šivetice

24.08.1996

39. Tornaľa

24.08.1996

40. Turčok

24.08.1996

41. Višňové

24.08.1996

42. Žiar

24.08.1996

9. Okres Rimavská Sobota

24.08.1996

1. Rimavská Sobota

24.08.1996

2. Abovce

24.08.1996

3. Babinec

24.08.1996

4. Barca

24.08.1996

5. Bátka

24.08.1996

6. Belín

24.08.1996

7. Blhovce

24.08.1996

8. Bottovo

24.08.1996

9. Budikovany

24.08.1996

10. Cakov

24.08.1996

11. Čerenčany

24.08.1996

12. Čierny Potok

24.08.1996

13. Číž

24.08.1996

14. Dolné Zahorany

24.08.1996

15. Dražice

24.08.1996

16. Drienčany

24.08.1996

17. Drňa

24.08.1996

18. Dubno

24.08.1996

19. Dubovec

24.08.1996

20. Dulovo

24.08.1996

21. Figa

24.08.1996

22. Gemerček

24.08.1996

23. Gemerské Dechtáre

24.08.1996

24. Gemerské Michalovce

24.08.1996

25. Gemerský Jablonec

24.08.1996

26. Gortva

24.08.1996

27. Hajnáčka

24.08.1996

28. Hnúšťa

24.08.1996

29. Hodejov

24.08.1996

30. Hodejovec

24.08.1996

31. Horné Zahorany

24.08.1996

32. Hostice

24.08.1996

33. Hostišovce

24.08.1996

34. Hrachovo

24.08.1996

35. Hrušovo

24.08.1996

36. Hubovo

24.08.1996

37. Husiná

24.08.1996

38. Chanava

24.08.1996

39. Chrámec

24.08.1996

40. Ivanice

24.08.1996

41. Janice

24.08.1996

42. Jesenské

24.08.1996

43. Jestice

24.08.1996

44. Kaloša

24.08.1996

45. Kesovce

24.08.1996

46. Klenovec

24.08.1996

47. Kociha

24.08.1996

48. Konrádovce

24.08.1996

49. Kráľ

24.08.1996

50. Kraskovo

24.08.1996

51. Krokava

24.08.1996

52. Kružno

24.08.1996

53. Kyjatice

24.08.1996

54. Lehota nad Rimavicou

24.08.1996

55. Lenartovce

24.08.1996

56. Lenka

24.08.1996

57. Lipovec

24.08.1996

58. Lukovištia

24.08.1996

59. Martinová

24.08.1996

60. Neporadza

24.08.1996

61. Nižný Skálnik

24.08.1996

62. Nová Bašta

24.08.1996

63. Orávka

24.08.1996

64. Ožďany

24.08.1996

65. Padarovce

24.08.1996

66. Pavlovce

24.08.1996

67. Petrovce

24.08.1996

68. Poproč

24.08.1996

69. Potok

24.08.1996

70. Radnovce

24.08.1996

71. Rakytník

24.08.1996

72. Ratkovská Lehota

24.08.1996

73. Ratkovská Suchá

24.08.1996

74. Riečka

24.08.1996

75. Rimavská Baňa

24.08.1996

76. Rimavská Seč

24.08.1996

77. Rimavské Brezovo

24.08.1996

78. Rimavské Janovce

24.08.1996

79. Rimavské Zalužany

24.08.1996

80. Rovné

24.08.1996

81. Rumince

24.08.1996

82. Slizké

24.08.1996

83. Stará Bašta

24.08.1996

84. Stránska

24.08.1996

85. Studená

24.08.1996

86. Sútor

24.08.1996

87. Šimonovce

24.08.1996

88. Širkovce

24.08.1996

89. Španie Pole

24.08.1996

90. Štrkovec

24.08.1996

91. Tachty

24.08.1996

92. Teplý Vrch

24.08.1996

93. Tisovec

24.08.1996

94. Tomášovce

24.08.1996

95. Uzovská Panica

24.08.1996

96. Valice

24.08.1996

97. Včelince

24.08.1996

98. Večelkov

24.08.1996

99. Veľké Teriakovce

24.08.1996

100. Veľký Blh

24.08.1996

101. Vieska nad Blhom

24.08.1996

102. Vlkyňa

24.08.1996

103. Vyšné Valice

24.08.1996

104. Vyšný Skálnik

24.08.1996

105. Zádor

24.08.1996

106. Zacharovce

24.08.1996

107. Žíp

24.08.1996

10. Okres Veľký Krtíš

24.08.1996

1. Veľký Krtíš

24.08.1996

2. Balog nad Ipľom

24.08.1996

3. Bátorová

24.08.1996

4. Brusník

24.08.1996

5. Bušince

24.08.1996

6. Čebovce

24.08.1996

7. Čeláre

24.08.1996

8. Čelovce

24.08.1996

9. Červeňany

24.08.1996

10. Dačov Lom

24.08.1996

11. Dolinka

24.08.1996

12. Dolná Strehová

24.08.1996

13. Dolné Plachtince

24.08.1996

14. Dolné Strháre

24.08.1996

15. Ďurkovce

24.08.1996

16. Glabušovce

24.08.1996

17. Horná Strehová

24.08.1996

18. Horné Plachtince

24.08.1996

19. Horné Strháre

24.08.1996

20. Hrušov

24.08.1996

21. Chrastince

24.08.1996

22. Chrťany

24.08.1996

23. Ipeľské Predmostie

24.08.1996

24. Kamenné Kosihy

24.08.1996

25. Kiarov

24.08.1996

26. Kleňany

24.08.1996

27. Koláre

24.08.1996

28. Kosihovce

24.08.1996

29. Kosihy nad Ipľom

24.08.1996

30. Kováčovce

24.08.1996

31. Lesenice

24.08.1996

32. Ľuboriečka

24.08.1996

33. Malá Čalomija

24.08.1996

34. Malé Straciny

24.08.1996

35. Malé Zlievce

24.08.1996

36. Malý Krtíš

24.08.1996

37. Modrý Kameň

24.08.1996

38. Muľa

24.08.1996

39. Nenince

24.08.1996

40. Nová Ves

24.08.1996

41. Obeckov

24.08.1996

42. Olováry

24.08.1996

43. Opatovská Nová Ves

24.08.1996

44. Opava

24.08.1996

45. Pôtor

24.08.1996

46. Pravica

24.08.1996

47. Príbelce

24.08.1996

48. Sečianky

24.08.1996

49. Seľany

24.08.1996

50. Senné

24.08.1996

51. Sklabiná

24.08.1996

52. Slovenské Ďarmoty

24.08.1996

53. Slovenské Kľačany

24.08.1996

54. Stredné Plachtince

24.08.1996

55. Sucháň

24.08.1996

56. Suché Brezovo

24.08.1996

57. Širákov

24.08.1996

58. Šuľa

24.08.1996

59. Trebušovce

24.08.1996

60. Veľká Čalomija

24.08.1996

61. Veľká Ves nad Ipľom

24.08.1996

62. Veľké Straciny

24.08.1996

63. Veľké Zlievce

24.08.1996

64. Veľký Lom

24.08.1996

65. Vieska

24.08.1996

66. Vinica

24.08.1996

67. Vrbovka

24.08.1996

68. Záhorce

24.08.1996

69. Závada

24.08.1996

70. Zombor

24.08.1996

71. Želovce

24.08.1996

11. Okres Zvolen

24.08.1996

1. Zvolen

24.08.1996

2. Babiná

24.08.1996

3. Bacúrov

24.08.1996

4. Breziny

24.08.1996

5. Budča

24.08.1996

6. Bzovská Lehôtka

24.08.1996

7. Dobrá Niva

24.08.1996

8. Dubové

24.08.1996

9. Hronská Breznica

24.08.1996

10. Kováčová

24.08.1996

11. Lešť (vojenský obvod)

24.08.1996

12. Lieskovec

24.08.1996

13. Lukavica

24.08.1996

14. Michalková

24.08.1996

15. Očová

24.08.1996

16. Ostrá Lúka

24.08.1996

17. Pliešovce

24.08.1996

18. Podzámčok

24.08.1996

19. Sása

24.08.1996

20. Sielnica

24.08.1996

21. Sliač

24.08.1996

22. Tŕnie

24.08.1996

23. Turová

24.08.1996

24. Veľká Lúka

24.08.1996

25. Zvolenská Slatina

24.08.1996

26. Železná Breznica

24.08.1996

12. Okres Žarnovica

24.08.1996

1. Žarnovica

24.08.1996

2. Brehy

24.08.1996

3. Hodruša-Hámre

24.08.1996

4. Horné Hámre

24.08.1996

5. Hrabičov

24.08.1996

6. Hronský Beňadik

24.08.1996

7. Kľak

24.08.1996

8. Malá Lehota

24.08.1996

9. Nová Baňa

24.08.1996

10. Orovnica

24.08.1996

11. Ostrý Grúň

24.08.1996

12. Píla

24.08.1996

13. Rudno nad Hronom

24.08.1996

14. Tekovská Breznica

24.08.1996

15. Veľká Lehota

24.08.1996

16. Veľké Pole

24.08.1996

17. Voznica

24.08.1996

18. Župkov

24.08.1996

13. Okres Žiar nad Hronom

24.08.1996

1. Žiar nad Hronom

24.08.1996

2. Bartošova Lehôtka

24.08.1996

3. Bzenica

24.08.1996

4. Dolná Trnávka

24.08.1996

5. Dolná Ves

24.08.1996

6. Dolná Ždaňa

24.08.1996

7. Hliník nad Hronom

01.07.1997

8. Horná Ves

01.07.1997

9. Horná Ždaňa

01.07.1997

10. Hronská Dúbrava

01.07.1997

11. Ihráč

01.07.1997

12. Janova Lehota

01.07.1997

13. Jastrabá

01.07.1997

14. Kopernica

01.07.1997

15. Kosorín

01.07.1997

16. Krahule

01.07.1997

17. Kremnica

01.07.1997

18. Kremnické Bane

01.07.1997

19. Kunešov

01.07.1997

20. Ladomerská Vieska

01.07.1997

21. Lehôtka pod Brehmi

01.07.1997

22. Lovča

01.07.1997

23. Lovčica-Trubín

01.07.1997

24. Lúčky

01.07.1997

25. Lutila

01.07.1997

26. Nevoľné

01.07.1997

27. Pitelová

01.07.1997

28. Prestavlky

01.07.1997

29. Prochot

01.07.1997

30. Repište

01.07.1997

31. Sklené Teplice

01.07.1997

32. Slaská

01.07.1997

33. Stará Kremnička

01.07.1997

34. Trnavá Hora

01.07.1997

35. Vyhne

24.08.1996

PREŠOVSKÝ KRAJ

24.08.1996

1. Okres Prešov

24.08.1996

1. Prešov

24.08.1996

2. Abranovce

24.08.1996

3. Bajerov

24.08.1996

4. Bertotovce

24.08.1996

5. Brestov

24.08.1996

6. Bretejovce

24.08.1996

7. Brežany

24.08.1996

8. Bzenov

24.08.1996

9. Čelovce

24.08.1996

10. Červenica

24.08.1996

11. Demjata

24.08.1996

12. Drienov

24.08.1996

13. Drienovská Nová Ves

24.08.1996

14. Dulova Ves

24.08.1996

15. Fintice

24.08.1996

16. Fričovce

24.08.1996

17. Fulianka

24.08.1996

18. Geraltov

24.08.1996

19. Gregorovce

24.08.1996

20. Haniska

24.08.1996

21. Hendrichovce

24.08.1996

22. Hermanovce

24.08.1996

23. Hrabkov

24.08.1996

24. Chmeľov

24.08.1996

25. Chmeľovec

24.08.1996

26. Chmiňany

24.08.1996

27. Chminianska Nová Ves

24.08.1996

28. Chminianske Jakubovany

24.08.1996

29. Janov

24.08.1996

30. Janovík

24.08.1996

31. Kapušany

24.08.1996

32. Kendice

24.08.1996

33. Klenov

24.08.1996

34. Kojatice

24.08.1996

35. Kokošovce

24.08.1996

36. Krížovany

24.08.1996

37. Kvačany

24.08.1996

38. Lada

24.08.1996

39. Lažany

24.08.1996

40. Lemešany

24.08.1996

41. Lesíček

24.08.1996

42. Ličartovce

24.08.1996

43. Lipníky

24.08.1996

44. Lipovce

24.08.1996

45. Ľubotice

24.08.1996

46. Ľubovec

24.08.1996

47. Lúčina

24.08.1996

48. Malý Slivník

24.08.1996

49. Malý Šariš

24.08.1996

50. Medzany

24.08.1996

51. Miklušovce

24.08.1996

52. Mirkovce

24.08.1996

53. Mošurov

24.08.1996

54. Nemcovce

24.08.1996

55. Okružná

24.08.1996

56. Ondrašovce

24.08.1996

57. Ovčie

24.08.1996

58. Petrovany

24.08.1996

59. Podhorany

24.08.1996

60. Podhradík

24.08.1996

61. Proč

24.08.1996

62. Pušovce

24.08.1996

63. Radatice

24.08.1996

64. Rokycany

24.08.1996

65. Ruská Nová Ves

24.08.1996

66. Sedlice

24.08.1996

67. Seniakovce

24.08.1996

68. Suchá Dolina

24.08.1996

69. Svinia

24.08.1996

70. Šarišská Poruba

24.08.1996

71. Šarišská Trstená

24.08.1996

72. Šarišské Bohdanovce

24.08.1996

73. Šindliar

24.08.1996

74. Široké

24.08.1996

75. Štefanovce

24.08.1996

76. Teriakovce

24.08.1996

77. Terňa

24.08.1996

78. Trnkov

24.08.1996

79. Tuhrina

24.08.1996

80. Tulčík

24.08.1996

81. Varhaňovce

24.08.1996

82. Veľký Slivník

24.08.1996

83. Veľký Šariš

24.08.1996

84. Víťaz

24.08.1996

85. Vyšná Šebastová

24.08.1996

86. Záborské

24.08.1996

87. Záhradné

24.08.1996

88. Zlatá Baňa

24.08.1996

89. Žehňa

24.08.1996

90. Žipov

24.08.1996

91. Župčany

24.08.1996

2. Okres Bardejov

24.08.1996

1. Bardejov

24.08.1996

2. Abrahámovce

24.08.1996

3. Andrejová

24.08.1996

4. Bartošovce

24.08.1996

5. Becherov

24.08.1996

6. Beloveža

24.08.1996

7. Bogliarka

24.08.1996

8. Brezov

24.08.1996

9. Brezovka

24.08.1996

10. Buclovany

24.08.1996

11. Cigeľka

24.08.1996

12. Dubinné

24.08.1996

13. Frička

24.08.1996

14. Fričkovce

24.08.1996

15. Gaboltov

24.08.1996

16. Gerlachov

24.08.1996

17. Hankovce

24.08.1996

18. Harhaj

24.08.1996

19. Hažlín

24.08.1996

20. Hertník

24.08.1996

21. Hervartov

24.08.1996

22. Hrabovec

24.08.1996

23. Hrabské

24.08.1996

24. Hutka

24.08.1996

25. Chmeľová

24.08.1996

26. Janovce

24.08.1996

27. Jedlinka

24.08.1996

28. Kľušov

24.08.1996

29. Kobyly

24.08.1996

30. Kochanovce

24.08.1996

31. Komárov

24.08.1996

32. Koprivnica

24.08.1996

33. Kožany

24.08.1996

34. Krivé

24.08.1996

35. Kríže

24.08.1996

36. Kružlov

24.08.1996

37. Kučín

24.08.1996

38. Kurima

24.08.1996

39. Kurov

24.08.1996

40. Lascov

24.08.1996

41. Lenartov

24.08.1996

42. Lipová

24.08.1996

43. Livov

24.08.1996

44. Livovská Huta

24.08.1996

45. Lopúchov

24.08.1996

46. Lukavica

24.08.1996

47. Lukov

24.08.1996

48. Malcov

24.08.1996

49. Marhaň

24.08.1996

50. Mikulášová

24.08.1996

51. Mokroluh

24.08.1996

52. Nemcovce

24.08.1996

53. Nižná Polianka

24.08.1996

54. Nižná Voľa

24.08.1996

55. Nižný Tvarožec

24.08.1996

56. Oľšavce

24.08.1996

57. Ondavka

24.08.1996

58. Ortuťová

24.08.1996

59. Osikov

24.08.1996

60. Petrová

24.08.1996

61. Poliakovce

24.08.1996

62. Porúbka

24.08.1996

63. Raslavice

24.08.1996

64. Regetovka

24.08.1996

65. Rešov

24.08.1996

66. Richvald

24.08.1996

67. Rokytov

24.08.1996

68. Smilno

24.08.1996

69. Snakov

24.08.1996

70. Stebnícka Huta

24.08.1996

71. Stebník

24.08.1996

72. Stuľany

24.08.1996

73. Sveržov

24.08.1996

74. Šarišské Čierne

24.08.1996

75. Šašová

24.08.1996

76. Šiba

24.08.1996

77. Tarnov

24.08.1996

78. Tročany

24.08.1996

79. Vaniškovce

24.08.1996

80. Varadka

24.08.1996

81. Vyšná Polianka

24.08.1996

82. Vyšná Voľa

24.08.1996

83. Vyšný Kručov

24.08.1996

84. Vyšný Tvarožec

24.08.1996

85. Zborov

24.08.1996

86. Zlaté

24.08.1996

3. Okres Humenné

24.08.1996

1. Humenné

24.08.1996

2. Adidovce

24.08.1996

3. Baškovce

24.08.1996

4. Brekov

24.08.1996

5. Brestov

24.08.1996

6. Černina

24.08.1996

7. Dedačov

24.08.1996

8. Gruzovce

24.08.1996

9. Hankovce

24.08.1996

10. Hažín nad Cirochou

24.08.1996

11. Hrabovec nad Laborcom

24.08.1996

12. Hrubov

24.08.1996

13. Hudcovce

24.08.1996

14. Chlmec

24.08.1996

15. Jabloň

24.08.1996

16. Jankovce

24.08.1996

17. Jasenov

24.08.1996

18. Kamenica nad Cirochou

24.08.1996

19. Kamienka

24.08.1996

20. Karná

24.08.1996

21. Kochanovce

24.08.1996

22. Košarovce

24.08.1996

23. Koškovce

01.08.1999

24. Lackovce

01.08.1999

25. Lieskovec

01.08.1999

26. Ľubiša

01.08.1999

27. Lukačovce

01.08.1999

28. Maškovce

01.08.1999

29. Modra nad Cirochou

01.08.1999

30. Myslina

01.08.1999

31. Nechválova Polianka

01.08.1999

32. Nižná Jablonka

01.08.1999

33. Nižná Sitnica

01.08.1999

34. Nižné Ladičkovce

01.08.1999

35. Ohradzany

01.08.1999

36. Pakostov

01.08.1999

37. Papín

01.08.1999

38. Porúbka

01.08.1999

39. Prituľany

01.08.1999

40. Ptičie

01.08.1999

41. Rohožník

01.08.1999

42. Rokytov pri Humennom

01.08.1999

43. Rovné

01.08.1999

44. Ruská Kajňa

01.08.1999

45. Ruská Poruba

01.08.1999

46. Slovenská Volová

01.08.1999

47. Slovenské Krivé

01.08.1999

48. Sopkovce

01.08.1999

49. Topoľovka

01.08.1999

50. Turcovce

01.08.1999

51. Udavské

01.08.1999

52. Valaškovce (vojenský obvod)

01.08.1999

53. Veľopolie

01.08.1999

54. Víťazovce

01.08.1999

55. Vyšná Jablonka

01.08.1999

56. Vyšná Sitnica

01.08.1999

57. Vyšné Ladičkovce

01.08.1999

58. Vyšný Hrušov

01.08.1999

59. Závada

01.08.1999

60. Závadka

01.08.1999

61. Zbudské Dlhé

01.08.1999

62. Zubné

24.08.1996

4. Okres Kežmarok

24.08.1996

1. Kežmarok

24.08.1996

2. Abrahámovce

24.08.1996

3. Bušovce

24.08.1996

4. Červený Kláštor

24.08.1996

5. Havka

24.08.1996

6. Holumnica

24.08.1996

7. Hradisko

24.08.1996

8. Huncovce

24.08.1996

9. Ihľany

24.08.1996

10. Javorina (vojenský obvod)

24.08.1996

11. Jezersko

24.08.1996

12. Jurské

24.08.1996

13. Krížová Ves

24.08.1996

14. Lechnica

24.08.1996

15. Lendak

24.08.1996

16. Ľubica

24.08.1996

17. Majere

24.08.1996

18. Malá Franková

24.08.1996

19. Malý Slavkov

24.08.1996

20. Matiašovce

24.08.1996

21. Mlynčeky

24.08.1996

22. Osturňa

24.08.1996

23. Podhorany

24.08.1996

24. Rakúsy

24.08.1996

25. Reľov

24.08.1996

26. Slovenská Ves

24.08.1996

27. Spišská Belá

24.08.1996

28. Spišská Stará Ves

24.08.1996

29. Spišské Hanušovce

24.08.1996

30. Stará Lesná

24.08.1996

31. Stráne pod Tatrami

24.08.1996

32. Toporec

24.08.1996

33. Tvarožná

24.08.1996

34. Veľká Franková

24.08.1996

35. Veľká Lomnica

24.08.1996

36. Vlková

24.08.1996

37. Vlkovce

24.08.1996

38. Vojňany

24.08.1996

39. Vrbov

24.08.1996

40. Výborná

24.08.1996

41. Zálesie

24.08.1996

42. Žakovce

24.08.1996

5. Okres Levoča

24.08.1996

1. Levoča

24.08.1996

2. Baldovce

24.08.1996

3. Beharovce

24.08.1996

4. Bijacovce

24.08.1996

5. Brutovce

24.08.1996

6. Buglovce

24.08.1996

7. Dlhé Stráže

24.08.1996

8. Doľany

24.08.1996

9. Domaňovce

24.08.1996

10. Dravce

24.08.1996

11. Dúbrava

24.08.1996

12. Granč-Petrovce

24.08.1996

13. Harakovce

24.08.1996

14. Jablonov

24.08.1996

15. Klčov

24.08.1996

16. Korytné

24.08.1996

17. Kurimany

24.08.1996

18. Lúčka

24.08.1996

19. Nemešany

24.08.1996

20. Nižné Repaše

24.08.1996

21. Oľšavica

24.08.1996

22. Ordzovany

24.08.1996

23. Pavľany

24.08.1996

24. Poľanovce

24.08.1996

25. Pongrácovce

24.08.1996

26. Spišské Podhradie

24.08.1996

27. Spišský Hrhov

24.08.1996

28. Spišský Štvrtok

24.08.1996

29. Studenec

24.08.1996

30. Torysky

24.08.1996

31. Uloža

24.08.1996

32. Vyšné Repaše

24.08.1996

33. Vyšný Slavkov

24.08.1996

6. Okres Medzilaborce

24.08.1996

1. Medzilaborce

24.08.1996

2. Brestov nad Laborcom

24.08.1996

3. Čabalovce

24.08.1996

4. Čabiny

24.08.1996

5. Čertižné

24.08.1996

6. Habura

24.08.1996

7. Kalinov

24.08.1996

8. Krásny Brod

24.08.1996

9. Ňagov

24.08.1996

10. Oľka

24.08.1996

11. Oľšinkov

24.08.1996

12. Palota

24.08.1996

13. Radvaň nad Laborcom

24.08.1996

14. Repejov

24.08.1996

15. Rokytovce

24.08.1996

16. Roškovce

24.08.1996

17. Sukov

24.08.1996

18. Svetlice

24.08.1996

19. Valentovce

24.08.1996

20. Volica

24.08.1996

21. Výrava

24.08.1996

22. Zbojné

24.08.1996

23. Zbudská Belá

24.08.1996

7. Okres Poprad

24.08.1996

1. Poprad

24.08.1996

2. Batizovce

24.08.1996

3. Gánovce

24.08.1996

4. Gerlachov

24.08.1996

5. Hozelec

24.08.1996

6. Hôrka

24.08.1996

7. Hranovnica

24.08.1996

8. Jánovce

24.08.1996

9. Kravany

24.08.1996

10. Liptovská Teplička

24.08.1996

11. Lučivná

24.08.1996

12. Mengusovce

24.08.1996

13. Mlynica

24.08.1996

14. Nová Lesná

24.08.1996

15. Spišská Teplica

24.08.1996

16. Spišské Bystré

24.08.1996

17. Spišský Štiavnik

01.01.1999

18. Svit

01.01.1999

19. Štôla

01.01.1999

20. Štrba

01.01.1999

21. Šuňava

01.01.1999

22. Švábovce

01.01.1999

23. Tatranská Javorina

01.01.1999

24. Veľký Slavkov

01.01.1999

25. Vernár

01.01.1999

26. Vikartovce

01.01.1999

27. Vydrník

01.01.1999

28. Vysoké Tatry

01.01.1999

29. Ždiar

24.08.1996

8. Okres Sabinov

24.08.1996

1. Sabinov

24.08.1996

2. Bajerovce

24.08.1996

3. Bodovce

24.08.1996

4. Brezovica

24.08.1996

5. Brezovička

24.08.1996

6. Červená Voda

24.08.1996

7. Červenica pri Sabinove

24.08.1996

8. Ďačov

24.08.1996

9. Daletice

24.08.1996

10. Drienica

24.08.1996

11. Dubovica

24.08.1996

12. Hanigovce

24.08.1996

13. Hubošovce

24.08.1996

14. Jakovany

24.08.1996

15. Jakubova Voľa

24.08.1996

16. Jakubovany

24.08.1996

17. Jarovnice

24.08.1996

18. Kamenica

24.08.1996

19. Krásna Lúka

24.08.1996

20. Krivany

24.08.1996

21. Lipany

24.08.1996

22. Lúčka

24.08.1996

23. Ľutina

24.08.1996

24. Milpoš

24.08.1996

25. Nižný Slavkov

24.08.1996

26. Olejníkov

24.08.1996

27. Oľšov

24.08.1996

28. Ostrovany

24.08.1996

29. Pečovská Nová Ves

24.08.1996

30. Poloma

24.08.1996

31. Ratvaj

24.08.1996

32. Ražňany

24.08.1996

33. Renčišov

24.08.1996

34. Rožkovany

24.08.1996

35. Šarišské Dravce

24.08.1996

36. Šarišské Michaľany

24.08.1996

37. Šarišské Sokolovce

24.08.1996

38. Tichý Potok

24.08.1996

39. Torysa

24.08.1996

40. Uzovce

24.08.1996

41. Uzovské Pekľany

24.08.1996

42. Uzovský Šalgov

24.08.1996

43. Vysoká

24.08.1996

9. Okres Snina

24.08.1996

1. Snina

24.08.1996

2. Belá nad Cirochou

24.08.1996

3. Brezovec

24.08.1996

4. Čukalovce

24.08.1996

5. Dlhé nad Cirochou

24.08.1996

6. Dúbrava

24.08.1996

7. Hostovice

24.08.1996

8. Hrabová Roztoka

24.08.1996

9. Jalová

24.08.1996

10. Kalná Roztoka

24.08.1996

11. Klenová

24.08.1996

12. Kolbasov

24.08.1996

13. Kolonica

24.08.1996

14. Ladomirov

24.08.1996

15. Michajlov

24.08.1996

16. Nová Sedlica

24.08.1996

17. Osadné

24.08.1996

18. Parihuzovce

24.08.1996

19. Pčoliné

24.08.1996

20. Pichne

24.08.1996

21. Príslop

24.08.1996

22. Runina

24.08.1996

23. Ruská Volová

24.08.1996

24. Ruský Potok

24.08.1996

25. Stakčín

24.08.1996

26. Stakčínska Roztoka

24.08.1996

27. Strihovce

24.08.1996

28. Šmigovec

24.08.1996

29. Topoľa

24.08.1996

30. Ubľa

24.08.1996

31. Ulič

24.08.1996

32. Uličské Krivé

24.08.1996

33. Zboj

24.08.1996

34. Zemplínske Hámre

24.08.1996

10. Okres Stará Ľubovňa

24.08.1996

1. Stará Ľubovňa

24.08.1996

2. Čirč

24.08.1996

3. Ďurková

24.08.1996

4. Forbasy

24.08.1996

5. Hajtovka

24.08.1996

6. Haligovce

24.08.1996

7. Hniezdne

24.08.1996

8. Hraničné

24.08.1996

9. Hromoš

24.08.1996

10. Chmeľnica

24.08.1996

11. Jakubany

24.08.1996

12. Jarabina

24.08.1996

13. Kamienka

24.08.1996

14. Kolačkov

24.08.1996

15. Kremná

24.08.1996

16. Kyjov

24.08.1996

17. Lacková

24.08.1996

18. Legnava

24.08.1996

19. Lesnica

24.08.1996

20. Litmanová

24.08.1996

21. Lomnička

24.08.1996

22. Ľubotín

24.08.1996

23. Malý Lipník

24.08.1996

24. Matysová

24.08.1996

25. Mníšek nad Popradom

24.08.1996

26. Nižné Ružbachy

24.08.1996

27. Nová Ľubovňa

24.08.1996

28. Obručné

24.08.1996

29. Orlov

24.08.1996

30. Plaveč

24.08.1996

31. Plavnica

24.08.1996

32. Podolínec

24.08.1996

33. Pusté Pole

24.08.1996

34. Ruská Voľa nad Popradom

24.08.1996

35. Starina

24.08.1996

36. Stráňany

24.08.1996

37. Sulín

24.08.1996

38. Šambron

24.08.1996

39. Šarišské Jastrabie

24.08.1996

40. Údol

24.08.1996

41. Veľká Lesná

24.08.1996

42. Veľký Lipník

24.08.1996

43. Vislanka

24.08.1996

44. Vyšné Ružbachy

24.08.1996

11. Okres Stropkov

24.08.1996

1. Stropkov

24.08.1996

2. Baňa

24.08.1996

3. Breznica

24.08.1996

4. Breznička

24.08.1996

5. Brusnica

24.08.1996

6. Bukovce

24.08.1996

7. Bystrá

24.08.1996

8. Bžany

24.08.1996

9. Duplín

24.08.1996

10. Gribov

24.08.1996

11. Havaj

24.08.1996

12. Chotča

24.08.1996

13. Jakušovce

24.08.1996

14. Kolbovce

24.08.1996

15. Korunková

24.08.1996

16. Kožuchovce

24.08.1996

17. Krišľovce

24.08.1996

18. Kručov

24.08.1996

19. Krušinec

24.08.1996

20. Lomné

24.08.1996

21. Makovce

24.08.1996

22. Malá Poľana

24.08.1996

23. Miková

24.08.1996

24. Miňovce

24.08.1996

25. Mrázovce

24.08.1996

26. Nižná Olšava

24.08.1996

27. Oľšavka

24.08.1996

28. Potoky

24.08.1996

29. Potôčky

24.08.1996

30. Soľník

24.08.1996

31. Staškovce

24.08.1996

32. Šandal

24.08.1996

33. Tisinec

24.08.1996

34. Tokajík

24.08.1996

35. Turany nad Ondavou

24.08.1996

36. Varechovce

24.08.1996

37. Veľkrop

24.08.1996

38. Vislava

24.08.1996

39. Vladiča

24.08.1996

40. Vojtovce

24.08.1996

41. Vyškovce

24.08.1996

42. Vyšná Olšava

24.08.1996

43. Vyšný Hrabovec

24.08.1996

12. Okres Svidník

24.08.1996

1. Svidník

24.08.1996

2. Belejovce

24.08.1996

3. Beňadikovce

24.08.1996

4. Bodružal

24.08.1996

5. Cernina

24.08.1996

6. Cigla

24.08.1996

7. Dlhoňa

24.08.1996

8. Dobroslava

24.08.1996

9. Dubová

24.08.1996

10. Dukovce

24.08.1996

11. Fijaš

24.08.1996

12. Giraltovce

24.08.1996

13. Havranec

24.08.1996

14. Hrabovčík

24.08.1996

15. Hunkovce

24.08.1996

16. Jurkova Voľa

24.08.1996

17. Kalnište

24.08.1996

18. Kapišová

24.08.1996

19. Kečkovce

24.08.1996

20. Kobylnice

24.08.1996

21. Korejovce

24.08.1996

22. Kračúnovce

24.08.1996

23. Krajná Bystrá

24.08.1996

24. Krajná Poľana

24.08.1996

25. Krajná Porúbka

24.08.1996

26. Krajné Čierno

24.08.1996

27. Kružlová

24.08.1996

28. Kuková

24.08.1996

29. Kurimka

24.08.1996

30. Ladomirová

24.08.1996

31. Lúčka

24.08.1996

32. Lužany pri Topli

24.08.1996

33. Matovce

24.08.1996

34. Medvedie

24.08.1996

35. Mestisko

24.08.1996

36. Mičakovce

24.08.1996

37. Miroľa

24.08.1996

38. Mlynárovce

24.08.1996

39. Nižná Jedľová

24.08.1996

40. Nižná Pisaná

24.08.1996

41. Nižný Komárnik

24.08.1996

42. Nižný Mirošov

24.08.1996

43. Nižný Orlík

24.08.1996

44. Nová Polianka

24.08.1996

45. Okrúhle

24.08.1996

46. Príkra

24.08.1996

47. Pstriná

24.08.1996

48. Radoma

24.08.1996

49. Rakovčík

24.08.1996

50. Rovné

24.08.1996

51. Roztoky

24.08.1996

52. Soboš

24.08.1996

53. Stročín

24.08.1996

54. Svidnička

24.08.1996

55. Šarbov

24.08.1996

56. Šarišský Štiavnik

24.08.1996

57. Šemetkovce

24.08.1996

58. Štefurov

24.08.1996

59. Vagrinec

24.08.1996

60. Valkovce

24.08.1996

61. Vápeník

24.08.1996

62. Vyšná Jedľová

24.08.1996

63. Vyšná Pisaná

24.08.1996

64. Vyšný Komárnik

24.08.1996

65. Vyšný Mirošov

24.08.1996

66. Vyšný Orlík

24.08.1996

67. Železník

24.08.1996

68. Želmanovce

24.08.1996

13. Okres Vranov nad Topľou

24.08.1996

1. Vranov nad Topľou

24.08.1996

2. Babie

24.08.1996

3. Banské

24.08.1996

4. Benkovce

24.08.1996

5. Bystré

24.08.1996

6. Cabov

24.08.1996

7. Čaklov

24.08.1996

8. Čičava

24.08.1996

9. Čierne nad Topľou

24.08.1996

10. Ďapalovce

24.08.1996

11. Davidov

24.08.1996

12. Detrík

24.08.1996

13. Dlhé Klčovo

24.08.1996

14. Ďurďoš

24.08.1996

15. Giglovce

24.08.1996

16. Girovce

24.08.1996

17. Hanušovce nad Topľou

24.08.1996

18. Hencovce

24.08.1996

19. Hermanovce nad Topľou

24.08.1996

20. Hlinné

24.08.1996

21. Holčíkovce

24.08.1996

22. Jasenovce

24.08.1996

23. Jastrabie nad Topľou

24.08.1996

24. Juskova Voľa

24.08.1996

25. Kamenná Poruba

24.08.1996

26. Kladzany

24.08.1996

27. Komárany

24.08.1996

28. Kučín

24.08.1996

29. Kvakovce

24.08.1996

30. Majerovce

24.08.1996

31. Malá Domaša

24.08.1996

32. Matiaška

24.08.1996

33. Medzianky

24.08.1996

34. Merník

24.08.1996

35. Michalok

24.08.1996

36. Nižný Hrabovec

24.08.1996

37. Nižný Hrušov

24.08.1996

38. Nižný Kručov

24.08.1996

39. Nová Kelča

24.08.1996

40. Ondavské Matiašovce

24.08.1996

41. Pavlovce

24.08.1996

42. Petkovce

24.08.1996

43. Petrovce

24.08.1996

44. Piskorovce

24.08.1996

45. Poša

24.08.1996

46. Prosačov

24.08.1996

47. Radvanovce

24.08.1996

48. Rafajovce

24.08.1996

49. Remeniny

24.08.1996

50. Rudlov

24.08.1996

51. Ruská Voľa

24.08.1996

52. Sačurov

24.08.1996

53. Sečovská Polianka

24.08.1996

54. Sedliská

24.08.1996

55. Skrabské

24.08.1996

56. Slovenská Kajňa

24.08.1996

57. Soľ

24.08.1996

58. Štefanovce

24.08.1996

59. Tovarné

24.08.1996

60. Tovarnianska Polianka

24.08.1996

61. Vavrinec

24.08.1996

62. Vechec

24.08.1996

63. Vlača

24.08.1996

64. Vyšný Kazimír

24.08.1996

65. Vyšný Žipov

24.08.1996

66. Zámutov

24.08.1996

67. Zlatník

24.08.1996

68. Žalobín

24.08.1996

KOŠICKÝ KRAJ

24.08.1996

K o š i c e – mesto

24.08.1996

1. Okres Košice I

24.08.1996

Košice – mestská časť Džungľa

24.08.1996

Košice – mestská časť Kavečany

24.08.1996

Košice – mestská časť Sever

24.08.1996

Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce

24.08.1996

Košice – mestská časť Staré Mesto

24.08.1996

Košice – mestská časť Ťahanovce

24.08.1996

2. Okres Košice II

24.08.1996

Košice – mestská časť Lorinčík

24.08.1996

Košice – mestská časť Luník IX

24.08.1996

Košice – mestská časť Myslava

24.08.1996

Košice – mestská časť Pereš

24.08.1996

Košice – mestská časť Poľov

24.08.1996

Košice – mestská časť Sídlisko KVP

24.08.1996

Košice – mestská časť Šaca

24.08.1996

Košice – mestská časť Západ

24.08.1996

3. Okres Košice III

24.08.1996

Košice – mestská časť Dargovských hrdinov

24.08.1996

Košice – mestská časť Košická Nová Ves

24.08.1996

4. Okres Košice IV

24.08.1996

Košice – mestská časť Barca

24.08.1996

Košice – mestská časť Juh

24.08.1996

Košice – mestská časť Krásna

24.08.1996

Košice – mestská časť Nad jazerom

24.08.1996

Košice – mestská časť Šebastovce

24.08.1996

Košice – mestská časť Vyšné Opátske

24.08.1996

5. Okres Košice – okolie

24.08.1996

1. Bačkovík

24.08.1996

2. Baška

24.08.1996

3. Belža

24.08.1996

4. Beniakovce

24.08.1996

5. Bidovce

24.08.1996

6. Blažice

24.08.1996

7. Bočiar

24.08.1996

8. Bohdanovce

24.08.1996

9. Boliarov

24.08.1996

10. Budimír

24.08.1996

11. Bukovec

24.08.1996

12. Bunetice

24.08.1996

13. Buzica

24.08.1996

14. Cestice

24.08.1996

15. Čakanovce

24.08.1996

16. Čaňa

24.08.1996

17. Čečejovce

24.08.1996

18. Čižatice

24.08.1996

19. Debraď

24.08.1996

20. Drienovec

24.08.1996

21. Družstevná pri Hornáde

24.08.1996

22. Ďurďošík

24.08.1996

23. Ďurkov

24.08.1996

24. Dvorníky-Včeláre

24.08.1996

25. Geča

24.08.1996

26. Gyňov

24.08.1996

27. Hačava

24.08.1996

28. Háj

24.08.1996

29. Haniska

24.08.1996

30. Herľany

24.08.1996

31. Hodkovce

24.08.1996

32. Hosťovce

24.08.1996

33. Hrašovík

24.08.1996

34. Hýľov

24.08.1996

35. Chorváty

24.08.1996

36. Chrastné

24.08.1996

37. Janík

24.08.1996

38. Jasov

24.08.1996

39. Kalša

24.08.1996

40. Kecerovce

24.08.1996

41. Kecerovský Lipovec

24.08.1996

42. Kechnec

24.08.1996

43. Kokšov-Bakša

24.08.1996

44. Komárovce

25.11.2000

45. Kostoľany nad Hornádom

25.11.2000

46. Košická Belá

25.11.2000

47. Košická Polianka

25.11.2000

48. Košické Oľšany

25.11.2000

49. Košický Klečenov

25.11.2000

50. Kráľovce

25.11.2000

51. Kysak

25.11.2000

52. Malá Ida

25.11.2000

53. Malá Lodina

25.11.2000

54. Medzev

25.11.2000

55. Milhosť

25.11.2000

56. Mokrance

25.11.2000

57. Moldava nad Bodvou

25.11.2000

58. Mudrovce

25.11.2000

59. Nižná Hutka

25.11.2000

60. Nižná Kamenica

25.11.2000

61. Nižná Myšľa

25.11.2000

62. Nižný Čaj

25.11.2000

63. Nižný Klátov

25.11.2000

64. Nižný Lánec

25.11.2000

65. Nová Polhora

25.11.2000

66. Nováčany

25.11.2000

67. Nový Salaš

25.11.2000

68. Obišovce

25.11.2000

69. Olšovany

25.11.2000

70. Opátka

25.11.2000

71. Opiná

25.11.2000

72. Paňovce

25.11.2000

73. Peder

25.11.2000

74. Perín-Chym

25.11.2000

75. Ploské

25.11.2000

76. Poproč

25.11.2000

77. Rákoš

25.11.2000

78. Rankovce

25.11.2000

79. Rešica

25.11.2000

80. Rozhanovce

25.11.2000

81. Rudník

25.11.2000

82. Ruskov

25.11.2000

83. Sady nad Torysou

25.11.2000

84. Seňa

25.11.2000

85. Skároš

25.11.2000

86. Slančík

25.11.2000

87. Slanec

25.11.2000

88. Slanská Huta

25.11.2000

89. Slanské Nové Mesto

25.11.2000

90. Sokoľ

25.11.2000

91. Sokoľany

25.11.2000

92. Svinica

25.11.2000

93. Šemša

25.11.2000

94. Štós

25.11.2000

95. Trebejov

25.11.2000

96. Trsťany

25.11.2000

97. Trstené pri Hornáde

25.11.2000

98. Turňa nad Bodvou

25.11.2000

99. Turnianska Nová Ves

25.11.2000

100. Vajkovce

25.11.2000

101. Valaliky

25.11.2000

102. Veľká Ida

25.11.2000

103. Veľká Lodina

25.11.2000

104. Vtáčkovce

25.11.2000

105. Vyšná Hutka

25.11.2000

106. Vyšná Kamenica

25.11.2000

107. Vyšná Myšľa

25.11.2000

108. Vyšný Čaj

25.11.2000

109. Vyšný Klátov

25.11.2000

110. Vyšný Medzev

25.11.2000

111. Zádiel

25.11.2000

112. Zlatá Idka

25.11.2000

113. Žarnov

25.11.2000

114. Ždaňa

24.08.1996

6. Okres Gelnica

24.08.1996

1. Gelnica

24.08.1996

2. Helcmanovce

24.08.1996

3. Henclová

24.08.1996

4. Hrišovce

24.08.1996

5. Jaklovce

24.08.1996

6. Kluknava

24.08.1996

7. Kojšov

24.08.1996

8. Margecany

24.08.1996

9. Mníšek nad Hnilcom

24.08.1996

10. Nálepkovo

24.08.1996

11. Prakovce

24.08.1996

12. Richnava

24.08.1996

13. Smolnícka Huta

24.08.1996

14. Smolník

24.08.1996

15. Stará Voda

24.08.1996

16. Švedlár

24.08.1996

17. Úhorná

24.08.1996

18. Veľký Folkmar

24.08.1996

19. Závadka

24.08.1996

20. Žakarovce

24.08.1996

7. Okres Michalovce

24.08.1996

1. Michalovce

24.08.1996

2. Bajany

24.08.1996

3. Bánovce nad Ondavou

24.08.1996

4. Beša

24.08.1996

5. Bracovce

24.08.1996

6. Budince

24.08.1996

7. Budkovce

24.08.1996

8. Čečehov

24.08.1996

9. Čičarovce

24.08.1996

10. Čierne Pole

24.08.1996

11. Drahňov

24.08.1996

12. Dúbravka

24.08.1996

13. Falkušovce

24.08.1996

14. Hatalov

24.08.1996

15. Hažín

24.08.1996

16. Hnojné

24.08.1996

17. Horovce

24.08.1996

18. Iňačovce

24.08.1996

19. Ižkovce

24.08.1996

20. Jastrabie pri Michalovciach

24.08.1996

21. Jovsa

24.08.1996

22. Kačanov

24.08.1996

23. Kaluža

24.08.1996

24. Kapušianske Kľačany

24.08.1996

25. Klokočov

24.08.1996

26. Krásnovce

24.08.1996

27. Krišovská Liesková

24.08.1996

28. Kusín

24.08.1996

29. Lastomír

24.08.1996

30. Laškovce

24.08.1996

31. Lesné

24.08.1996

32. Ložín

24.08.1996

33. Lúčky

24.08.1996

34. Malčice

24.08.1996

35. Malé Raškovce

24.08.1996

36. Markovce

24.08.1996

37. Maťovské Vojkovce

24.08.1996

38. Moravany

24.08.1996

39. Nacina Ves

24.08.1996

40. Oborín

24.08.1996

41. Oreské

24.08.1996

42. Palín

24.08.1996

43. Pavlovce nad Uhom

24.08.1996

44. Petrikovce

24.08.1996

45. Petrovce nad Laborcom

24.08.1996

46. Poruba pod Vihorlatom

24.08.1996

47. Pozdišovce

24.08.1996

48. Ptrukša

24.08.1996

49. Pusté Čemerné

24.08.1996

50. Rakovec nad Ondavou

24.08.1996

51. Ruská

24.08.1996

52. Senné

24.08.1996

53. Slavkovce

24.08.1996

54. Sliepkovce

24.08.1996

55. Staré

24.08.1996

56. Strážske

24.08.1996

57. Stretava

24.08.1996

58. Stretavka

24.08.1996

59. Suché

24.08.1996

60. Šamudovce

24.08.1996

61. Trhovište

24.08.1996

62. Trnava pri Laborci

24.08.1996

63. Tušice

24.08.1996

64. Tušická Nová Ves

24.08.1996

65. Veľké Kapušany

24.08.1996

66. Veľké Raškovce

24.08.1996

67. Veľké Slemence

24.08.1996

68. Vinné

24.08.1996

69. Vojany

24.08.1996

70. Voľa

24.08.1996

71. Vrbnica

24.08.1996

72. Vysoká nad Uhom

24.08.1996

73. Zalužice

24.08.1996

74. Závadka

24.08.1996

75. Zbudza

24.08.1996

76. Zemplínska Široká

24.08.1996

77. Zemplínske Kopčany

24.08.1996

78. Žbince

24.08.1996

8. Okres Rožňava

24.08.1996

1. Rožňava

24.08.1996

2. Ardovo

24.08.1996

3. Betliar

24.08.1996

4. Bohúňovo

24.08.1996

5. Bôrka

24.08.1996

6. Brdárka

24.08.1996

7. Bretka

24.08.1996

8. Brzotín

24.08.1996

9. Čierna Lehota

24.08.1996

10. Čoltovo

24.08.1996

11. Čučma

24.08.1996

12. Dedinky

24.08.1996

13. Dlhá Ves

24.08.1996

14. Dobšiná

24.08.1996

15. Drnava

24.08.1996

16. Gemerská Hôrka

24.08.1996

17. Gemerská Panica

24.08.1996

18. Gemerská Poloma

24.08.1996

19. Gočaltovo

24.08.1996

20. Gočovo

24.08.1996

21. Hanková

24.08.1996

22. Henckovce

24.08.1996

23. Honce

24.08.1996

24. Hrhov

24.08.1996

25. Hrušov

24.08.1996

26. Jablonov nad Turňou

24.08.1996

27. Jovice

24.08.1996

28. Kečovo

24.08.1996

29. Kobeliarovo

24.08.1996

30. Koceľovce

24.08.1996

31. Kováčová

24.08.1996

32. Krásnohorská Dlhá Lúka

24.08.1996

33. Krásnohorské Podhradie

24.08.1996

34. Kružná

24.08.1996

35. Kunova Teplica

24.08.1996

36. Lipovník

24.08.1996

37. Lúčka

24.08.1996

38. Markuška

24.08.1996

39. Meliata

24.08.1996

40. Nižná Slaná

24.08.1996

41. Ochtiná

24.08.1996

42. Pača

24.08.1996

43. Pašková

24.08.1996

44. Petrovo

24.08.1996

45. Plešivec

24.08.1996

46. Rakovnica

24.08.1996

47. Rejdová

24.08.1996

48. Rochovce

24.08.1996

49. Roštár

24.08.1996

50. Rozložná

24.08.1996

51. Rožňavské Bystré

24.08.1996

52. Rudná

24.08.1996

53. Silica

24.08.1996

54. Silická Brezová

24.08.1996

55. Silická Jablonica

24.08.1996

56. Slavec

24.08.1996

57. Slavoška

24.08.1996

58. Slavošovce

24.08.1996

59. Stratená

24.08.1996

60. Štítnik

24.08.1996

61. Vlachovo

24.08.1996

62. Vyšná Slaná

24.08.1996

9. Okres Sobrance

24.08.1996

1. Sobrance

24.08.1996

2. Baškovce

24.08.1996

3. Beňatina

24.08.1996

4. Bežovce

24.08.1996

5. Blatná Polianka

24.08.1996

6. Blatné Remety

24.08.1996

7. Blatné Revištia

24.08.1996

8. Bunkovce

24.08.1996

9. Fekišovce

24.08.1996

10. Hlivištia

24.08.1996

11. Horňa

24.08.1996

12. Husák

24.08.1996

13. Choňkovce

24.08.1996

14. Inovce

24.08.1996

15. Jasenov

24.08.1996

16. Jenkovce

24.08.1996

17. Kolibabovce

24.08.1996

18. Koňuš

24.08.1996

19. Koromľa

24.08.1996

20. Krčava

24.08.1996

21. Kristy

24.08.1996

22. Lekárovce

24.08.1996

23. Nižná Rybnica

24.08.1996

24. Nižné Nemecké

24.08.1996

25. Orechová

24.08.1996

26. Ostrov

24.08.1996

27. Petrovce

24.08.1996

28. Pinkovce

24.08.1996

29. Podhoroď

24.08.1996

30. Porostov

24.08.1996

31. Porúbka

24.08.1996

32. Priekopa

24.08.1996

33. Remetské Hámre

24.08.1996

34. Ruská Bystrá

24.08.1996

35. Ruskovce

24.08.1996

36. Ruský Hrabovec

24.08.1996

37. Sejkov

24.08.1996

38. Svätuš

24.08.1996

39. Tašuľa

24.08.1996

40. Tibava

24.08.1996

41. Úbrež

24.08.1996

42. Veľké Revištia

24.08.1996

43. Vojnatina

24.08.1996

44. Vyšná Rybnica

24.08.1996

45. Vyšné Nemecké

24.08.1996

46. Vyšné Remety

24.08.1996

47. Záhor

24.08.1996

10. Okres Spišská Nová Ves

24.08.1996

1. Spišská Nová Ves

24.08.1996

2. Arnutovce

24.08.1996

3. Betlanovce

24.08.1996

4. Bystrany

24.08.1996

5. Danišovce

24.08.1996

6. Harichovce

24.08.1996

7. Hincovce

24.08.1996

8. Hnilčík

24.08.1996

9. Hnilec

24.08.1996

10. Hrabušice

24.08.1996

11. Chrasť nad Hornádom

24.08.1996

12. Iliašovce

24.08.1996

13. Jamník

24.08.1996

14. Kaľava

24.08.1996

15. Kolinovce

24.08.1996

16. Krompachy

24.08.1996

17. Letanovce

24.08.1996

18. Lieskovany

24.08.1996

19. Markušovce

25.11.2000

20. Matejovce nad Hornádom

24.08.1996

21. Mlynky

24.08.1996

22. Odorín

24.08.1996

23. Olcnava

24.08.1996

24. Oľšavka

24.08.1996

25. Poráč

24.08.1996

26. Rudňany

24.08.1996

27. Slatvina

24.08.1996

28. Slovinky

24.08.1996

29. Smižany

24.08.1996

30. Spišské Tomášovce

24.08.1996

31. Spišské Vlachy

24.08.1996

32. Spišský Hrušov

24.08.1996

33. Teplička

24.08.1996

34. Vítkovce

24.08.1996

35. Vojkovce

24.08.1996

36. Žehra

24.08.1996

11. Okres Trebišov

24.08.1996

1. Trebišov

24.08.1996

2. Bačka

24.08.1996

3. Bačkov

24.08.1996

4. Bara

24.08.1996

5. Biel

24.08.1996

6. Boľ

24.08.1996

7. Borša

24.08.1996

8. Boťany

24.08.1996

9. Brehov

24.08.1996

10. Brezina

24.08.1996

11. Byšta

24.08.1996

12. Cejkov

24.08.1996

13. Čeľovce

24.08.1996

14. Čerhov

24.08.1996

15. Černochov

24.08.1996

16. Čierna

24.08.1996

17. Čierna nad Tisou

24.08.1996

18. Dargov

24.08.1996

19. Dobrá

24.08.1996

20. Dvorianky

24.08.1996

21. Egreš

24.08.1996

22. Hraň

24.08.1996

23. Hrčeľ

24.08.1996

24. Hriadky

24.08.1996

25. Kašov

24.08.1996

26. Kazimír

24.08.1996

27. Klin nad Bodrogom

24.08.1996

28. Kožuchov

24.08.1996

29. Kráľovský Chlmec

24.08.1996

30. Kravany

24.08.1996

31. Kuzmice

24.08.1996

32. Kysta

24.08.1996

33. Ladmovce

24.08.1996

34. Lastovce

24.08.1996

35. Leles

24.08.1996

36. Luhyňa

24.08.1996

37. Malá Tŕňa

24.08.1996

38. Malé Ozorovce

24.08.1996

39. Malé Trakany

24.08.1996

40. Malý Horeš

24.08.1996

41. Malý Kamenec

24.08.1996

42. Michaľany

24.08.1996

43. Nižný Žipov

24.08.1996

44. Novosad

24.08.1996

45. Nový Ruskov

24.08.1996

46. Parchovany

24.08.1996

47. Plechotice

24.08.1996

48. Poľany

24.08.1996

49. Pribeník

24.08.1996

50. Rad

24.08.1996

51. Sečovce

24.08.1996

52. Sirník

24.08.1996

53. Slivník

24.08.1996

54. Slovenské Nové Mesto

24.08.1996

55. Soľnička

24.08.1996

56. Somotor

24.08.1996

57. Stanča

24.08.1996

58. Stankovce

24.08.1996

59. Strážne

24.08.1996

60. Streda nad Bodrogom

24.08.1996

61. Svätá Mária

24.08.1996

62. Svätuše

24.08.1996

63. Svinice

24.08.1996

64. Trnávka

24.08.1996

65. Veľaty

24.08.1996

66. Veľká Tŕňa

24.08.1996

67. Veľké Ozorovce

24.08.1996

68. Veľké Trakany

24.08.1996

69. Veľký Horeš

24.08.1996

70. Veľký Kamenec

24.08.1996

71. Viničky

24.08.1996

72. Višňov

24.08.1996

73. Vojčice

24.08.1996

74. Vojka

24.08.1996

75. Zatín

24.08.1996

76. Zbehňov

24.08.1996

77. Zemplín

24.08.1996

78. Zemplínska Nová Ves

24.08.1996

79. Zemplínska Teplica

24.08.1996

80. Zemplínske Hradište

24.08.1996

81. Zemplínske Jastrabie

24.08.1996

82. Zemplínsky Branč