Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1995>Predpis č. r1/c45/1995 Z. z.

Predpis č. r1/c45/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1995 Z. z.

Zo dňa
Čiastka045/1995
Platnosť od30.06.1995
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 24.02.2012)

Aktuálne znenie


 

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1995 Z. z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Písmeno b) má správne znieť:

„b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 9. septembra 1995;“.

Redakcia

Presunúť na začiatok