Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1995>Predpis č. 264/1995 Z. z.

Predpis č. 264/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov

Zo dňa09.11.1995
Čiastka088/1995
Platnosť od08.12.1995
Účinnosť od01.01.1996
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
3.13.02.1998218/1997 Z. z.Aktuálna verzia.
2.13.08.1997218/1997 Z. z.
1.01.01.1996Začiatok účinnosti.
0.08.12.1995Vyhlásené znenie.