Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1994>Predpis č. 201/1994 Z. z.

Predpis č. 201/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení železničiarov a o Železničiarskej zdravotnej poisťovni

Zo dňa13.08.1994
Čiastka058/1994
Platnosť od09.08.1994
Účinnosť od01.10.1994
Zrušené od01.07.1998 (280/1997 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
1.01.10.1994Začiatok účinnosti.
0.09.08.1994Vyhlásené znenie.