Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1994>Predpis č. 191/1994 Z. z.

Predpis č. 191/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín

Zo dňa07.07.1994
Čiastka054/1994
Platnosť od29.07.1994
Účinnosť od29.07.1994
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 22.09.2013)

Aktuálne znenie


191

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 7. júla 1994

o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Obce, v ktorých príslušníci národnostnej menšiny tvoria najmenej 20 % obyvateľstva (ďalej len „obec“), sa označujú v jazyku národnostnej menšiny na samostatných dopravných značkách označujúcich začiatok obce a koniec obce.

(2) Dopravné značky podľa odseku 1 sa umiestňujú pod dopravnými značkami s názvom obce, ktorý sa uvádza vždy v štátnom jazyku.1)

(3) Zoznam označenia obcí v jazykoch národnostných menšín je uvedený v prílohe tohto zákona; označenia obcí majú miestny charakter.

(4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom dopravnú značku na účely informatívneho označovania obcí v jazykoch národnostných menšín, ktorá sa bude odlišovať od dopravnej značky s názvom obce.

§ 2

V úradnom styku, najmä na verejných listinách, pečiatkach obcí, kartografických dielach a v poštovom styku, sa používajú názvy obcí výlučne v štátnom jazyku.

§ 3

(1) Obec môže formou hlasovania svojich obyvateľov2) rozhodnúť o zmene označenia obce uvedenej v prílohe tohto zákona a môže touto formou určiť označenie obce v jazyku národnostnej menšiny, ak sa v prílohe tohto zákona toto označenie nenachádza.

(2) Hlasovanie podľa odseku 1 je platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa osobitného predpisu.3) Rozhodnutie obce podľa odseku 1 je prijaté, ak zaň platným spôsobom hlasovalo aspoň 80 % obyvateľov obce, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na obce, ktorých názov bol zmenený v rokoch 1867 až 1918 a 1938 až 1945.

§ 4

Orgány štátnej správy4) sú povinné zabezpečiť označenie obcí podľa tohto zákona.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.


Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z.

ZOZNAM označení obcí v jazykoch národnostných menšín podľa okresov

OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
BardejovAndrejová

Αндрійова

Becherov

Бехерів

Cigeľka

Циґелка

Frička

Фричка

Chmeľová

Хмельова

Jedlinka

Ялинка

Mikulášová

Микулашова

Nižný Tvarožec

Нижній Тварожець

Ondavka

Ондавка

Petrová

Пітрова

Regetovka

Реґетівка

Šarišské Čierne

Шариське Чорне

Varadka

Варадка

Vyšná Polianka

Вишня Полянка

Vyšný Tvarožec

Вишній Тварожець

OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Bratislava-vidiekMalinovoÉberhard
Nová DedinkaDunaújfalu
SenecSzenc
TomášovFél
TureňZonctorony
Veľký BielMagyarbél
VlkyVők
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Dunajská StredaBáčBacsfa
BakaBaka
BaloňBalony
Bellova VesVitény
BlahováSárrét
Blatná na OstroveSárosfa
BodíkyNagybodak
BoheľovBögellö
ČakanyCsákány
ČenkovceCsenke
Čiližská RadvaňCsilizradvány
DobrohošťDoborgaz
Dolný BarAlbár
Dolný ŠtálAlistál
Dunajská StredaDunaszerdahely
Dunajský KlátovDunatökés
HoliceEgyházgelle
Horná PotôňLögerpatony
Horné mýtoFelsövámos
Horný BarFelbár
HubiceGomba
JahodnáEperjes
JaníkyJányok
JurováDercsika
KľúčovecKulcsod
Kostolné KračanyEgyházaskarcsa
Kráľovičove KračanyKirályfiakarcsa
KútnikyHegyéte
KvetoslavovÚszor
KyselicaKeszölcés
LehniceLég
Lúč na OstroveLúcs
MacovMacháza
MadMad
Malé DvorníkyKisudvarnok
MedveďovMedve
MierovoBéke
Michal na OstroveSzentmihályfa
Nový ŽivotIllésháza
ŇáradCsiliznyárad
OhradyCsallóközkürt
OkočEkecs
OľdzaOlgya
Orechová PotôňDiósförgepatony
PadáňPadány
PatašCsilizpatas
PovodaPódatejed
RohovceNagyszarva
SapSzap
ŠamorínSomorja
Štvrtok na OstroveCsallóközcsütörtök
TopoľníkyNyárasd
Trhová HradskáVásárút
TrnávkaCsallóköztárnok
Trstená na OstroveCsallóköznádasd
Veľká PakaNagypaka
Veľké BlahovoNagyabony
Veľké DvorníkyNagyudvarnok
Veľký MederNagymegyer
VieskaKisfalud
Vojka nad DunajomVajka
VrakúňNyékvárkony
VydranyHodos
Zlaté KlasyNagymagyar
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
GalantaBoldogBoldogfa
Čierna VodaFeketenyék
Čierny BrodVízkelet
DiakovceDeáki
Dlhá nad VáhomVághosszúfalu
Dolné SalibyAlsószeli
Dolný ChotárAlsóhatár
GalantaGalánta
Horné SalibyFelsöszeli
Hrubá BoršaNagyborsa
Hrubý ŠúrHegysúr
JanovceJánosháza
JelkaJóka
KajalNemeskajal
Kostolná pri DunajiEgyházfa
KošútyKosút
Kráľov BrodKirályrév
Kráľová nad VáhomVágkirályfa
MostováHidaskürt
NededNegyed
RecaRéte
SeliceSzelöce
ŠaľaVágsellye
TopoľnicaTósnyárasd
Trnovec nad VáhomTornóc
TrsticeNádszeg
VáhovceVága
Veľká MačaNagymácséd
Veľké ÚľanyNagyfödémes
VlčanyFarkasd
VozokanyVezekény
ŽihárecZsigárd
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
HumennéBrestov nad Laborcom

Берестів над Лабірцем

Brezovec

Березовець

Čabalovce

Чабалівці

Čabiny

Чабини

Čertižné

Чертіжне

Čukalovce

Чукалівці

Habura

Габура

Hrabová Roztoka

Грабова Розтока

Kalinov

Калинів

Klenová

Кленова

Krásny Brod

Красний Брід

Medzilaborce

Меджилавірці

Michajlov

Михайлів

Ňagov

Няґів

Nechválova Polianka

Нехваль Полянки

Nižná Jablonka

Нижня Яблінка

Nová Sedlica

Новоселиця

Oľka

Олька

Oľšinkov

Вільшинків

Palota

Полата

Parihuzovce

Паризівці

Pčoliné

Пчолиний

Pichne

Пихні

Radvaň nad Laborcom

Радвань над Лабірцем

Repejov

Рипиїв

Rokytov pri Humennom

Рокитів коло Гуменного

Rokytovce

Рокитовець

Runina

Рунина

Ruská Volová

Руський Воловий

Ruský Potok

Руський Потік

Sukov

Суків

Svetlice

Светлиці

Topoľa

Тополя

Ubľa

Вубля

Uličské Krivé

Улич-Кривий

Valentovce

Валентівці

Výrava

Вирава

Vyšná Jablonka

Вишня Яблінка

Zbudská Belá

Збудська Біла

OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
KomárnoBajčBajcs
Bátorove KosihyBátorkeszi
BodzaBogya
Bodzianske LúkyBogyarét
BrestovecSzilas
BúčBúcs
ČalovecMegyercs
ČíčovCsicsó
Dedina MládežeIfjúságfalva
ChotínHetény
ImeľImely
IžaIzsa
KameničnáKeszegfalva
Klížska NemáKolozsnéma
KomárnoKomárom
Kravany nad DunajomKarva
MarcelováMarcelháza
MartovceMartos
MočaDunamocs
ModranyMadar
NesvadyNaszvad
Okoličná na OstroveEkel
PatincePat
PribetaPerbete
Radvaň nad DunajomDunaradvány
SokolceLakszakállas
Svätý PeterSzentpéter
TôňTany
TrávnikFüss
Veľké KosihyNagykeszi
VirtVirt
Vrbová nad VáhomVágfüzes
Zemianska OľčaNemesócsa
Zlatná na OstroveCsallóközaranyos
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Košice-vidiekBuzicaBuzita
CesticeSzeszta
ČečejovceCsécs
DebraďDebrőd
DrienovecSomodi
Dvorníky-VčeláreSzádudvarnok-Méhész
HájÁj
HosťovceBódvavendégi
ChorvátyTornahorváti
JaníkJánok
KechnecKenyhec
KomárovceKomaróc
MilhosťMigléc
MokranceMakranc
Moldava nad BodvouSzepsi
Nižný LánecAlsólánc
PederPéder
Perín-ChymPerény-Hím
RešicaReste
Turňa nad BodvouTorna
Turnianska Nová VesTornaújfalu
Veľká IdaNagyida
ZádielSzádelő
ŽarnovZsarnó
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
LeviceBajkaBajka
BešaBese
BielovceIpolybél
BoryBori
ČataCsata
DemandiceDeménd
Dolné SemerovceAlsószemeréd
FarnáFarnad
HokovceEgeg
Hontianska VrbicaHontfüzesgyarmat
Horná SečFelsőszecse
Horné SemerovceFelsőszemeréd
Horné TurovceFelsőtúr
Horný PialFelsőpél
HronovceLekér
Ipeľské ÚľanyIpolyfödémes
Ipeľský SokolecIpolyszakállos
Jur nad HronomGaramszentgyörgy
Kalná nad HronomKálna
KeťKéty
LokLök
LontovLontó
MálašMálas
Malé LudinceKisölved
Mýtne LudanyVámosladány
NýrovceNyír
OndrejovceEndréd
PastovceIpolypásztó
PlášťovcePalást
Pohronský RuskovOroszka
SazdiceSzázd
SlatinaSzalatnya
Starý HrádokÓvar
ŠahyIpolyság
ŠalovGaramsalló
ŠarovceSáró
TehlaTöhöl
Tekovské LužanyNagysalló
Tekovský HrádokVárad
TupáTompa
TuráTőre
Veľké LudinceNagyölved
Veľké TurovceNagytúr
Vyškovce nad IpľomIpolyvisk
Vyšné nad HronomNagyod
ZalabaZalaba
ZbrojníkyFegyvernek
ŽeliezovceZselíz
ŽemliareZsemlér
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
LučenecBelinaBéna
BiskupiceFülekpüspöki
BoľkovceBolyk
ČakanovceCsákányháza
ČamovceCsoma
FiľakovoFülek
Fiľakovské KováčeFülekkovácsi
HolišaGalsa
JelšovecJelsöc
KalondaKalonda
MučínMucsiny
Nitra nad IpľomIpolynyitra
Nové HonyKeresztúr
Panické DravcePanyidaróc
PincináPinc
PlešPilis
PršaPerse
RadzovceRagyolc
RapovceRapp
ŠávoľSávoly
ŠídSíd
ŠuriceSőreg
TrebeľovceTerbeléd
TrenčTőrincs
Veľká nad IpľomVilke
Veľké DravceNagydaróc
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
MichalovceMalé RaškovceKisráska
Zemplínske KopčanyHegyi
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
NitraBrančBerencs
ČechynceCsehi
ČifáreCsiffár
Dolné ObdokovceAlsóbodok
Horná KráľováFelsőkirályi
HosťováNyitrageszte
JelenecGímes
KlasovKalász
KolíňanyKolon
LadiceLédec
Nitrianske HrnčiarovceNyitragerencsér
PohranicePográny
TelinceTild
Veľký CetínNagycétény
ŽiranyZsére
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Nové ZámkyAndovceAndód
BajtavaBajta
BardoňovoBaracska
BeláBéla
BešeňovZsitvabesenyö
BíňaBény
BrutyBart
DubníkCsúz
Dvory nad ŽitavouUdvard
GbelceKöbölkút
ChľabaHelemba
Kamenica nad HronomGaramkövesd
KamenínKéménd
Kamenný MostKöhídgyarmat
KomočaKamocsa
LeľaLeléd
ĽubáLibád
Malá nad HronomKicsind
Malé KosihyIpolykeszi
MužlaMuzsla
NánaNána
Nová VieskaKisújfalu
Nové ZámkyÉrsekújvár
PavlováGarampáld
PozbaPozba
RúbaňFür
SalkaSzalka
SikeničkaKisgyarmat
StrekovKürt
SvodínSzőgyén
ŠarkanSárkányfalva
TvrdošovceTardoskedd
Veľký KýrNagykér
ZemnéSzímő
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Rimavská SobotaAbovceAbafalva
BarcaBaraca
BátkaBátka
BlhovceBalogfalva
BretkaBeretke
CakovCakó
ČížCsíz
Dolné ZahoranyMagyarhegymeg
DražicePerjése
DrňaDarnya
DržkovceDeresk
DubnoDobfenék
DubovecDobóca
DulovoDúlháza
FigaFüge
GemerSajógömör
GemerčekKisgömöri
Gemerská PanicaGömörpanyit
Gemerská VesGömörfalva
Gemerské DechtáreDétér
Gemerské MichalovceGömörmihályfa
Gemerský JablonecAlmágy
GortvaGortvakisfalud
HajnáčkaAjnácskö
HodejovVárgede
HodejovecKerekgede
HosticeGesztete
HubovoHubó
HusináGuszona
ChanavaHanva
ChrámecHarmac
ChvalováFelfalu
IvaniceIványi
JaniceJéne
JesticeJeszte
KalošaKálosa
KesovceSajókeszi
KonrádovceKorlát
KráľSajószentkirály
LenartovceLénártfalva
LenkaLenke
LeváreLévárt
LevkuškaLökösháza
LipovecLipóc
MartinováMartonfalva
NeporadzaNaprágy
Nová BaštaÚjbást
OtročokOtrokocs
OžďanyOsgyán
PadarovcePádár
PavlovcePálfalva
PetrovcePéterfalva
PolinaAlsófalu
RadnovceRadnót
RakytníkRakottyás
RašiceFelsőrás
RiečkaSajórecske
Rimavská SečRimaszécs
Rimavská SobotaRimaszombat
Rimavské JanovceJánosi
RuminceRunya
SkerešovoSzkáros
SlizkéSzilistye
Stará BaštaÓbást
StránskaOldalfalva
StudenáMedveshidegkút
SútorSzútor
ŠimonovceSimonyi
ŠirkovceSerk
ŠtrkovecKövecses
TachtyTajti
TomášovceBalogtamási
TornaľaTornalja
Uzovská PanicaUzapanyit
ValiceAlsóvály
VčelinceMéhi
VečelkovVecseklő
Veľký BlhNagybalog
Vieska nad BlhomBalogújfalu
VišňovéVisnyó
VlkyňaVelkenye
Vyšné ValiceFelsővály
ZádorZádorháza
ZacharovceZeherje
ŽiarZsór
ŽípZsip
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
RožňavaArdovoPelsőcardó
BôrkaBarka
BrzotínBerzéte
ČoltovoCsoltó
ČučmaCsucsom
Dlhá VesHosszúszó
DrnavaDernö
Gemerská HôrkaGömörhorka
Gemerský SadGömörliget
HrhovTornagörgö
HrušovKörtvélyes
HucínGice
Jablonov nad TurňouSzádalmás
JoviceJólész
KečovoKecső
KováčováKoskovácsvágása
Krásnohorská Dlhá LúkaVárhosszúrét
Krásnohorské PodhradieKrasznahorkaváralja
KružnáKőrös
Kunova TeplicaKuntapolca
LicinceLice
LipovníkHárskút
LúčkaLucska
MeliataMelléte
PaškováPáskaháza
PlešivecPelsőc
RožňavaRozsnyó
RudnáRudna
SilicaSzilice
Silická BrezováBorzova
Silická JablonicaJablonca
SlavecSzalóc
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Stará ĽubovňaJarabina

Орябина

Legnava

Леґнава

Obručné

Обручне

Ruská Voľa nad Popradom

Руська Воля над Попрадом

Stráňany

Страняни

Údol

Удол

OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
SvidníkBelejovce

Белеївці

Bodružal

Бодруджал

Bystrá

Бистре

Cigla

Циґла

Dobroslava

Доброслав

Dubová

Дубова

Havaj

Гавай

Havranec

Ґаврянець

Jurkova Voľa

Юркова Воля

Kečkovce

Кечківці

Kožuchovce

Кожухівці

Krajná Porúbka

Крайня Порубка

Kurimka

Куримка

Malá Poľana

Мала Поляна

Medvedie

Медведже

Miková

Микова

Nižná Jedľová

Нижня Ядлова

Nižná Pisaná

Нижня Писана

Nižný Mirošov

Нижній Мирошів

Nižný Orlík

Нижній Верлих

Nová Polianka

Нова Полянка

Oľšavka

Вільшавка

Potôčky

Потічки

Pstriná

Пстрина

Roztoky

Розтоки

Staškovce

Сташківці

Vagrinec

Ваґринець

Vápeník

Вапеник

Varechovce

Варихівці

Veľkrop

Викріп

Vladiča

Владич

Vojtovce

Війтівці

Vyšná Jedľová

Вишня Ядлова

Vyšná Pisaná

Вишня Писана

Vyšný Mirošov

Вишній Мирошів

Vyšný Orlík

Вишній Верлих

OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
TrebišovBačkaBacska
BaraBári
BešaBés
BielBély
BoľBoly
BoršaBorsi
BoťanyBattyán
BrehovImreg
BudinceBudaháza
ČernochovCsarnahó
ČičarovceCsicser
ČiernaÁgcsernyő
Čierna nad TisouTiszacsernyő
DobráDobra
DrahňovDeregnyő
IžkovceIske
Kapušianske KľačanyKelecsény
Klin nad BodrogomBodrogszög
Kráľovský ChlmecKirályhelmec
Krišovská LieskováMokcsamogyorós
LadmovceLadmóc
LelesLelesz
Malá TŕňaKistoronya
Malé TrakanyKistárkány
Malý HorešKisgéres
Malý KamenecKiskövesd
Maťovské VojkovceMátyócvajkóc
OborínAbara
PoľanyPólyán
PribeníkPerbenyik
PtrukšaSzirénfalva
RadRad
RuskáDobóruszka
SirníkSzürnyeg
Slovenské Nové MestoÚjhely
SoľničkaSzolnocska
SomotorSzomotor
StrážneŐrös
Streda nad BodrogomBodrogszerdahely
Svätá MáriaSzentmária
SvätušeSzentes
SviniceSzinyér
Veľké KapušanyNagykapos
Veľké RaškovceNagyráska
Veľké SlemenceNagyszelmenc
Veľké TrakanyNagytárkány
Veľký HorešNagygéres
Veľký KamenecNagykövesd
ViničkySzőlőske
VojanyVaján
VojkaVéke
ZatínZétény
ZemplínZemplén
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Veľký KrtíšBalog nad IpľomIpolybalog
BátorováBátorfalu
BušinceBussa
ČebovceCsáb
ČeláreCsalár
DolinkaInám
ĎurkovceGyürki
GlabušovceGalábocs
ChrastinceHaraszti
Ipeľské PredmostieIpolyhidvég
Kamenné KosihyKőkeszi
KiarovIpolykér
KleňanyKelenye
KoláreKóvár
KosihovceDacsókeszi
Kosihy nad IpľomIpolykeszi
KováčovceSzécsénkovácsi
MuľaRárósmulyad
NeninceLukanénye
OlováryÓvár
Opatovská Nová VesApátújfalu
SečiankySzécsénke
SeľanySzelény
ŠirákovSirák
TrebušovceTerbegec
Veľká ČalomijaNagycsalomja
Veľká Ves nad IpľomIpolynagyfalu
Veľké ZlievceFelsőzellő
VinicaIpolynyék
VrbovkaIpolyvarbó
ŽelovceZsély
OkresNázov obce v úradnom jazykuOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Žiar nad HronomKrahuleBlaufuss
KunešovKuneschhau

1) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky. § 3a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení zákona č. 318/2009 Z. z.

2) § 4 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

3) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

4) § 48 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov.

Presunúť na začiatok