Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1993>Predpis č. 293/1993 Z. z.

Predpis č. 293/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dočasnom oprávnení na podnikanie fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992

Zo dňa
Čiastka071/1993
Platnosť od09.12.1993
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
0.09.12.1993Vyhlásené znenie. Aktuálna verzia.