Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1993>Predpis č. 26/1993 Z. z.

Predpis č. 26/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona

Zo dňa02.02.1993
Čiastka006/1993
Platnosť od02.02.1993
Účinnosť od02.02.1993
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
2.01.01.2008659/2007 Z. z.Aktuálna verzia.
1.01.10.1995202/1995 Z. z.
0.02.02.1993Vyhlásené znenie. Začiatok účinnosti.