Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1993>Predpis č. 170/1993 Z. z.

Predpis č. 170/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby

Zo dňa29.06.1993
Čiastka045/1993
Platnosť od01.08.1993
Účinnosť od01.08.1993
Zrušené od01.07.2002 (283/2002 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF