Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1992>Predpis č. p1/c112/1992 Zb.

Predpis č. p1/c112/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa menia opatrenia Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992 a 10. júla 1992, ktorými sa ustanovuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

Zo dňa10.11.1992
Čiastka112/1992
Platnosť od10.12.1992
Účinnosť od10.12.1992
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF