Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1992>Predpis č. 491/1992 Zb.

Predpis č. 491/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991

Zo dňa30.09.1992
Čiastka097/1992
Platnosť od27.10.1992
Účinnosť od27.10.1992
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF