Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1992>Predpis č. 402/1992 Zb.

Predpis č. 402/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa určujú pevné sumy za poškodenie železničných vozňov a zariadení

Zo dňa
Čiastka081/1992
Platnosť od24.07.1992
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF