Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1992>Predpis č. 27/1992 Zb.

Predpis č. 27/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov

Zo dňa19.12.1991
Čiastka006/1992
Platnosť od23.01.1992
Účinnosť od23.01.1992
Zrušené od01.01.2005 (578/2004 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF