Zákon č. 27/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov

(v znení č. 277/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 6/1992
Platnosť od 23. 1. 1992 do31. 12. 2004
Účinnosť od 1. 1. 1995 do31. 12. 2004
Zrušený 578/2004 Z. z.