Zákon č. 27/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov

(v znení č. 277/1994 Z. z.)

Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.1995 do31.12.2004
Zrušený 578/2004 Z. z.