Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1992>Predpis č. 265/1992 Zb.

Predpis č. 265/1992 Zb.Zákon o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam

Zo dňa28.04.1992
Čiastka056/1992
Platnosť od10.06.1992
Účinnosť od01.01.1993
Zrušené od01.01.1996 (162/1995 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
2.24.03.199460/1994 Z. z.
1.01.01.1993Začiatok účinnosti.
0.10.06.1992Vyhlásené znenie.