Uznesenie č. p1/c82/1991 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Federálnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve

Čiastka 82/1991
Platnosť od 01.11.1991