Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1991>Predpis č. p1/c24/1991 Zb.

Predpis č. p1/c24/1991 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dedičství - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci

Zo dňa05.03.1991
Čiastka024/1991
Platnosť od29.03.1991
Účinnosť od29.03.1991
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Obsah

(aktualizované 24.02.2012)

Aktuálne znenie


 

OPATŘENÍ

ministerstva financí České republiky

ze dne 5. března 1991

o úlevě u notářských poplatků z dědictví – odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci

Ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, stanoví:


§ 1

Od notářského poplatku z dědictví je osvobozen nárok zůstavitele na odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, jestliže zůstavitel podal žádost o předběžné projednání ve smyslu § 24 odst. 1 zákona č. 119/1990 Sb., a § 9 zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem, do smrti zůstavitele však nárok nebyl ústředním orgánem uspokojen.

Toto osvobození se vztahuje též na případy, kdy zůstavitel nárok včas uplatnil u soudu podle § 24 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., do smrti zůstavitele však nebylo ještě soudem o něm pravomocně rozhodnuto.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a lze podle něj postupovat při vyměřování notářských poplatků z dědictví po zůstavitelích, kteří zemřeli v době od 1. 7. 1990.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.

Presunúť na začiatok