Opatrenie č. p1/c24/1991 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dedičství - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci

Čiastka 24/1991
Platnosť od 29.03.1991
Účinnosť od 29.03.1991

OBSAH

29.03.1991

OPATŘENÍ

29.03.1991

ministerstva financí České republiky

29.03.1991

ze dne 5. března 1991

29.03.1991

o úlevě u notářských poplatků z dědictví – odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci

29.03.1991

Ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, stanoví:


29.03.1991

§ 1

29.03.1991

Od notářského poplatku z dědictví je osvobozen nárok zůstavitele na odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, jestliže zůstavitel podal žádost o předběžné projednání ve smyslu § 24 odst. 1 zákona č. 119/1990 Sb., a § 9 zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem, do smrti zůstavitele však nárok nebyl ústředním orgánem uspokojen.

29.03.1991

Toto osvobození se vztahuje též na případy, kdy zůstavitel nárok včas uplatnil u soudu podle § 24 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., do smrti zůstavitele však nebylo ještě soudem o něm pravomocně rozhodnuto.


29.03.1991

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a lze podle něj postupovat při vyměřování notářských poplatků z dědictví po zůstavitelích, kteří zemřeli v době od 1. 7. 1990.


29.03.1991

Ministr:

29.03.1991

Ing. Špaček v. r.