Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1991>Predpis č. 71/1991 Zb.

Predpis č. 71/1991 Zb.Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky

Zo dňa
Čiastka014/1991
Platnosť od01.03.1991
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 28.09.2013)

Aktuálne znenie


71

Štátna arbitráž Slovenskej republiky

vydala na základe § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Odborového zväzu pracovníkov justície a hospodárskej arbitráže výnos z 28. 1. 1991 č. 17/1991, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky.

Tento výnos sa vzťahuje na štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky. Ustanovuje sa ním postup a hranica platov námestníka hlavného arbitra, predsedu kolégia, predsedov senátov a štátnych arbitrov. Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Možno doň nazrieť na Štátnej arbitráži Slovenskej republiky.

Presunúť na začiatok