Oznámenie č. 556/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 104/1991
Platnosť od 30.12.1991 do20.05.1992
Zrušený 223/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

556

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 2 písm. b) č. 1 Zákonníka práce (úplné znenie č. 167/1991 Zb.) výnos zo 16. decembra 1991 č. 221-7959-2211, 131291 o platových pomeroch prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Výnos upravuje platové pomery prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 26. júna 1991 č. 22-4783-5148, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, č. 286/1991 Zb.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí a na Generálnej prokuratúre Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.