Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1991>Predpis č. 464/1991 Zb.

Predpis č. 464/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona

Zo dňa03.10.1991
Čiastka090/1991
Platnosť od29.11.1991
Účinnosť od29.11.1991
Zrušené od01.10.1994 (248/1994 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Obsah

(aktualizované 30.05.2012)

Aktuálne znenie


464

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 3. októbra 1991

o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa čl. IV bodu 2 zákona č. 175/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, nariaďuje:


§ 1

Na účely Trestného zákona sa za najnižšiu mesačnú mzdu považuje suma 2000,– Kčs.


§ 2

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 258/1990 Zb. o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona sa zrušuje.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.

Presunúť na začiatok