Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1990>Predpis č. 558/1990 Zb.

Predpis č. 558/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre postupné nahradenie doterajšieho štátneho znaku novým znakom

Zo dňa17.12.1990
Čiastka090/1990
Platnosť od27.12.1990
Účinnosť od27.12.1990
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
0.27.12.1990Vyhlásené znenie. Začiatok účinnosti. Aktuálna verzia.