Vyhláška č. 329/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotníctví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče

Čiastka 53/1990
Platnosť od 15. 8. 1990
Účinnosť od 1. 9. 1990

OBSAH