Vyhláška č. 329/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotníctví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče

Čiastka 53/1990
Platnosť od 15.08.1990
Účinnosť od 01.09.1990

OBSAH