Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1990>Predpis č. 14/1990 Zb.

Predpis č. 14/1990 Zb.Ústavný zákon o odvolaní poslancov zastupiteľských zborov a voľbe nových poslancov národných výborov

Zo dňa23.01.1990
Čiastka004/1990
Platnosť od23.01.1990
Účinnosť od23.01.1990
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF