Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1989>Predpis č. 194/1989 Zb.

Predpis č. 194/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zrušení niektorých finančnoprávnych predpisov

Zo dňa30.12.1989
Čiastka038/1989
Platnosť od30.12.1989
Účinnosť od01.01.1990
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
1.01.01.1990Začiatok účinnosti. Aktuálna verzia.
0.30.12.1989Vyhlásené znenie.