Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1988>Predpis č. 149/1988 Zb.

Predpis č. 149/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Zo dňa16.09.1988
Čiastka031/1988
Platnosť od22.09.1988
Účinnosť od01.10.1988
Zrušené od01.01.2004 (461/2003 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF