Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1988>Predpis č. 116/1988 Zb.

Predpis č. 116/1988 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě

Zo dňa
Čiastka024/1988
Platnosť od28.06.1988
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF