Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1979>Predpis č. 60/1979 Zb.

Predpis č. 60/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o inšpekcii výchovy a vzdelávania

Zo dňa
Čiastka011/1979
Platnosť od19.06.1979
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF